Jouw organisatie maakt het verschil: maak een vacature en neem deel!

Het is zo ver! De nieuwe editie van Vreemdgaan-Wisselleren is van start gegaan! En nee, we hebben het niet over relaties, maar over een waardevolle kans om van job te 'wisselleren' en daarbij nieuwe inzichten te scoren.

Met Vreemdgaan-Wisselleren kun je:

  • Checken hoe andere teams hun ding doen
  • Echte ervaring opdoen, in plaats van de zoveelste e-learning te volgen
  • Respect verwerven voor verschillende benaderingen
  • Nieuwe denkwijzen oppikken
  • Nieuwe connecties leggen
  • Betere doorverwijzingen en samenwerkingen regelen voor je doelgroep

En hier komt het beste gedeelte: jij helpt zo om de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (psychische) kwetsbaarheid en hun context te verbeteren! Samenwerken en kennis delen kan echt een groot verschil maken.

WAT?

Vreemdgaan is een vorm van wisselleren. Het betekent dat jij jouw job voor eventjes kan inwisselen om ergens anders mee te draaien en bij te leren.  Vreemdgaan-wisselleren maakt dit intersectoraal mogelijk. Zo kan je uit een waaier van mogelijkheden, vacatures genaamd, kiezen waar je graag wil wisselleren.

DOEL?

Vreemdgaan-Wisselleren laat medewerkers kennismaken met denkkaders, methodieken, procedures en de cultuur van een andere organisatie of sector. Met als doel de samenwerking tussen medewerkers, organisaties en sectoren te bevorderen en expertise te vergroten. Dit met uiteindelijke doel te komen tot een betere zorg voor de cliënt zelf.

Vreemdgaan-Wisselleren beoogt:

  • elkaar en elkaars werking diepgaander leren kennen
  • kennis en expertise uitwisselen
  • bekomen van een betere (intersectorale) samenwerking en een betere ondersteuning voor mensen in kwetsbare posities

WIE?

Medewerkers uit het geestelijke gezondheids- en welzijnslandschap die werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een (psychische) kwetsbaarheid en hun context. Met name medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, het Vlaams agentschap voor personen met een handicap, Jeugdhulp, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, Time-Out projecten, Pleegzorg,  krachtgerichte initiatieven, Huizen van het kind, gemeenschapsinstellingen, mutualiteiten en andere eerstelijnsdiensten, … !

HOE?

Je kan je als gastorganisatie en wisselleerder voorbereiden adhv deze voorbeeldformulieren.

Vreemdgaan-Wisselleren bestaat uit 5 fases:

Fase 1: Opmaken van vacatures (gastorganisatie)

In een vacature omschrijf je als gastorganisatie hoe een uitwisseling in jouw organisatie er uit ziet. Plaats hier je vacature!

tot en met 26 januari 2024
Fase 2: Inschrijven op vacatures (wisselleerder)

Als wisselleerder kies jij – in overleg met je eigen werkgever - 3 interessante vacatures.

29 januari - 8 maart 2024
Fase 3: Matching

De provinciale beheerders matchen de inschrijvingen met een vacature van een gastorganisatie. Ben je te laat? Neem contact op met de provinciale beheerders.

11 - 22 maart 2024
Fase 4: Het “Vreemdgaan-Wisselleren” zelf

De wisselleerder, diens werkgever (de uitzendende organisatie) en de gastorganisatie worden op de hoogte gebracht van de match. Het komt er nu op aan data te prikken en er op uit te trekken!

23 maart - 31 augustus 2024
Evaluatie

De wisselleerder en gastorganisatie krijgen via mail de vraag om een evaluatie in te vullen, om zo de werking van Vreemdgaan-Wisselleren te verbeteren.

juli - augustus 2024