Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Overzicht vacatures

Organisatie Deelwerking Sector Aflopend sorteren Doelgroep Provincie Omschrijving van het wisselleermoment
CKG De Stap Overkoepelende intervisie en/of Kracht-12 Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren Limburg Het overkoepelende intervisie moment
Het doel van de intervisies is om elkaar te ontmoeten over diensten heen en om op krachtgerichte wijze stil te staan bij “leervragen” die er leven in het dagelijkse werk. Er worden hiervoor enkele intervisiemodellen ter beschikking gesteld.

Observatie Kracht training

Kr8-12 is een training voor kinderen van 8 tot 12 jaar, hun ouders en leerkrachten. Het kind leert in een klasje binnen De Stap sociale vaardigheden waarbij het kind versterkt wordt in emotieregulatie, opvolging van regels, probleemoplossende vaardigheden, ontspanningsoefeningen, helpende gedachten, samenspelen en samenwerken, talentontwikkeling,... Ouders en leerkrachten leren hoe ze aangenaam gedrag versterken en storend gedrag verminderen. Tijdens deze wisselleermoment mag je op een woensdag middag een sessie observeren.
Lees Kies
Vrij CLB Trikant Centrum voor leerlingenbegeleiding CLB Kinderen en jongeren West Vlaanderen - participeren aan het kernteam overleg en gestructureerd zorgoverleg
- meevolgen systematisch contactmoment / vaccinatie
- meevolgen van werkgroepen, bv. multidisciplinair samenwerken
- meevolgen van CLB-Chat moment
Lees Kies
VCLB De Wissel Antwerpen CLB Kinderen en jongeren Antwerpen Een hele dag meelopen in het boeiende leven van de clb medewerker Lees Kies
Vrij clb AMI 2 CLB Kinderen en jongeren Antwerpen Een hele dag meelopen in het boeiende leven van de clb medewerker! Lees Kies
Vrij CLB Kempen vestiging Hoogstraten CLB Kinderen en jongeren Antwerpen Deelnemen aan overleg moment met schoolpsychologe GIBLO
Deelnemen aan Cel Leerlingenbegeleiding VTI Spijker
Teamvergadering: bespreking casussen individuele leerlingen en schoolondersteuning, informatiedoorstroming expertiserollen CLB Kempen
Gesprekken met leerlingen
Gesprekken met ouders
Lees Kies
Cgg Waas en dender Preventie - vroeginterventie Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen Deelname aan ons team om de werking te leren kennen.
Eventueel meevolgen van een vorming/coaching als dit past.
Lees Kies
Cgg Waas en dender Kinder-en Jongerenwerking Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Deelname aan teamvergadering Lees Kies
vzw Walden Het Hoeckhuys ontmoetingscentrum Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Vlaams Brabant Gedurende één werkdag neem je deel aan de dagdagelijkse gebeurtenissen van het ontmoetingscentrum Het Hoeckhuys. Je draait mee in het huishouden, participeert in de verschillende vrijwilligerstaken en neemt deel aan het gezellige geroezemoes in het ontmoetingscentrum. Naast een introductie in de werking door de verschillende teamleden, zullen ook de leden je de werking voorstellen.
Heb je zin in gesprekken en activiteiten met anderen in een ongedwongen en vrije sfeer dan is een wisselleermoment in het Het Hoeckhuys iets voor jou!
Lees Kies
Multiversum Knoop / Outreach dubbeldiagnose / GAUZZ Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Wisselleren binnen Knoop / Outreach kan verschillende vormen aannemen. We voorzien graag een aangepast traject per wisselleerder op basis van zijn / haar huidige job, diploma en interesse. Zo hebben we in het verleden o.a. wisselleerders laten meedraaien in onze leefgroepen, een dag laten samenlopen met psycholoog / ortho-agoog / maatschappelijk werk, info voorzien met toelichting van ons outreach team / residentiële werking, ... Lees Kies
Multiversum deStudio Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Antwerpen Het wisselleren bestaat in het verkrijgen van toelichting over verschillende aspecten van de werking en het meevolgen van een aantal besprekingen. Het meevolgen van sessies met patiënten wordt niet voorzien omdat dit de veiligheid te veel zou schaden. De verschillende aspecten die aan bod komen, bieden wel een goed zicht op de doelgroep en de werking. Lees Kies
Medisch Centrum Sint-Jozef K-Delta: kinder -en jeugdpsychiatrische dienst Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg Wisselleerders kunnen "het leven zoals het is" op een K-dienst meevolgen. Ze volgen de jongeren bij de groepstherapieën, het leefgroepsaanbod, ... Ze volgen ook de patiëntenbespreking en briefings mee. Indien gewenst (en mogelijk) kan er ook evt. een psychodiagnostische sessie of een gezinsgesprek mee gevolgd worden, intake, adviesgesprek, ... al naargelang het aanbod op dat moment en de interesse van de wisselleerder. Lees Kies
Universitair Ziekenhuis Gent Spoedpsychiatrie Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. Dit zal ongeveer 2 tot 3 uur in beslag nemen. In overleg met de geïnteresseerden zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
CGG Adentro Team Jongerenzorg Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Infomoment over de werking van ons team aan de hand van concreet casusmateriaal. We overlopen daarbij onder andere het aanmeldgebeuren, opstart van begeleiding, diagnostisch onderzoek, inhoud van de behandeling (individueel/ouderbegeleiding/groepsaanbod) , uitstroom, ... Opgelet: dit zal doorgaan op 15/06 2022 in de voormiddag! Graag enkel inschrijven als je je op dat moment vrij kan maken. Lees Kies
Asster De Zeilen 2 Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg Het gaat om een kennismaking met de afdeling. We plannen te starten met een presentatie over de afdeling waar we ruimte maken voor vragen. Daarna kan men meedraaien op de afdeling en een sessie volgen van een therapeut.

Lees Kies
vzw Vistha Herkenrode Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg Tijdens het wisselleren willen we graag de dagdagelijkse werking binnen onze organisatie tonen. Dit houdt in hoofdzaak in mee op huisbezoek gaan, zowel bij personen die individueel wonen, als in groepswoningen. Hierdoor varieert het aanbod van individuele gesprekken tot deelnemen aan bewonersvergaderingen. Ook is er de mogelijkheid de verschillende specifieke woonvormen te ontdekken. We voorzien ook de gelegenheid deel te nemen aan een teamvergadering en proberen de mogelijkheid te bieden tot een intakegesprek. Tot slot is het eveneens mogelijk om een kijkje te nemen in ons activiteitencentrum. Lees Kies
T'hus De bolster Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Het beleven van de permanentiemoment, en aantal activiteiten Lees Kies
Psychiatrisch Centrum OLV van Vrede Menen Dagkliniek De Pendel Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Je wordt ondergedompeld in het werken en therapie geven op de dagkliniek. Lees Kies
Psychiatrisch Centrum OLV van Vrede Menen Ouderenpsychiatrie De Horizon Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Je maakt kennis met verschillende psychische problematieken bij ouderen vanaf 60 jaar. Lees Kies
Psychiatrisch Centrum OLV van Vrede Menen Behandelafdeling De Wierde Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Je maakt kennis met de behandeling van patiënten met een niet aangeboren hersenletsel. Je maakt ook kennis met patiënten met een interneringsstatuut. Lees Kies
Psychiatrisch Centrum OLV van Vrede Menen Activiteitencentrum ContACT Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Je maakt kennis en werkt mee in een centrum voor ontmoeting en activering. Lees Kies
Eigen Woonst vzw Beschut Wonen Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Onze werking bestaat uit 3 deelinitiatieven: enerzijds beschut wonen, anderzijds 't Ac-oord (vrijetijdscentrum) en TRAVO (arbeidszorgcentrum).
De wisselleerder kan op eigen initiatief de keuze maken om een moment mee te lopen in 't Ac-oord (iedere dag van 13u-16u) en/of TRAVO (iedere dag behalve op vrijdag namiddag).

Wanneer de wisselleerder meeloopt met de woonbegeleiding, start de dag om 8u en eindigt deze om 17u. De wisselleerder gaat mee met de woonbegeleider op huisbezoek naar diens bewoners. Hier komt de wisselleerder in contact met de bewoners.
Om 11u30 gaat er dagelijks een briefingmoment door. Ook hier kan de wisselleerder bij aansluiten. De verdere inhoud van het moment is afhankelijk van de agenda van de woonbegeleider (vergadermomenten, overlegmomenten met bewoners, werkgroepen,..)
Lees Kies
Psychosociaal revalidatiecentrum De MaRe Groepsprogramma Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Ervaren van herstelondersteunend groepsaanbod. Toelichting bij de werking en de visie van De MaRe. Lees Kies
RADAR Crosslink Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Meevolgen van (team)overleg naar keuze, achter de schermen mee kijken hoe een actie tot stand komt Lees Kies
RADAR Netwerkpunt Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Meevolgen van het casusoverleg met de andere oriëntatiefuncties in Oost-Vlaanderen, meevolgen van een NWP bespreking (digitaal) over de middag ma,di, do of vrijdag van 12u-12u30, aansluiten op het inhoudelijk nwp overleg, meevolgen van een permanentie + uitleg over het Netwerkpunt
Lees Kies
Radar Connect14-25 Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Deelname aan teamvergadering, gevolgd door uitleg over onze werking en doelgroep. Lees Kies
KPC Genk vzw Satelliet k, campus Melveren Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg Meevolgen en meedraaien in onze werking en het (groeps)therapeutisch aanbod, inclusief mogelijkheid tot deelname aan de wekelijkse teamvergadering op dinsdagvoormiddag.
Satelliet k is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens van 8u30 tot 16u30.
Lees Kies
Medisch Centrum Sint-Jozef Centrum voor Kinderpsychiatrie Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg Binnen onze werking doen we groepsoverstijgende sessies Sherborne. Dit wil zeggen dat onze jongeren van 12 tot 18 jaar Sherborne doen met onze kinderen van 2.5 tot 7 jaar. Tijdens het wisselleermoment bieden we het volgende aan:
* Info over Sherborne en het groepsoverstijgend werken
* Meevolgen Sherborne sessie tussen de kleuters en de pubers
* Vragenmoment
Lees Kies
Zorggroep Sint-Kamillus Forensische PVT Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Vlaams Brabant In dit aanbod kan u kennismaking met visie en werking van de afdeling FRBC. Dit wil zeggen dat je een dag mee kan werken in de leefgroep, waardoor je kennis zal maken met de taken die binnen een dag opgenomen worden, hoe we de dagstructuur op de afdeling vormgeven, hoe we de verschillende dagelijkse uitdagingen met veel enthousiasme het hoofd bieden. Eventueel kan je een therapeutische sessie meevolgen (bv samen met de psychomotorisch therapeut). Lees Kies
CGG Largo Kinderteam Roeselare Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren West Vlaanderen Meevolgen kennismakingsgesprekken en/of exploratiegesprekken (niet van therapeutische trajecten)
meevolgen teambesprekingen
ev. meevolgen groepsaanbod preventie (bv. gamen)
Lees Kies
De Bolster Kortrijk trACee activiteitencentrum Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Cliëntencontact + meedraaien in de verschillende activiteiten. Lees Kies
Zorggroep Sint-Kamillus FPC Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Vlaams Brabant Presentatie waarbij we de deelnemer willen laten kennismaken met de forensische doelgroep, en in het bijzonder de werking van de behandel- en resocialisatieafdeling FPC. Het behandeltraject van FPC zal aan de hand van een aantal casussen geïllustreerd worden. Daarnaast zal er ruimte zijn voor discussie en vragen. Lees Kies
Cliëntenbureau Volwassenen Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen Op 2 mei van 10 tot 13u organiseren wij voor hulpverleners een WergroepErvaringsdelen.(WED)
Binnen de WED gaan wij samen aan de slag met een herstelondersteunend thema. Hierover worden dan ervaringen uitgewisseld, meningen gedeeld of naar oplossingen en tips gezocht. Wij zetten heel sterk in op veiligheid, gelijkwaardige relaties , oordeellos luisteren…

Wij bieden
Jou een unieke ervaring
 om zelf iets te delen in groep
 krachten en mogelijkheden te ervaren.
 Samen te luisteren
 Stilstaan bij herstel
 (zelf)- reflectie


Wat willen wij graag van jullie?
 Oordeelloos kunnen luisteren
 Om mee te denken met anderen
 Inlevingsvermogen
 Eerlijkheid
 Humor
 Veiligheid in relatie
 Openheid….
Lees Kies
Cliëntenbureau Volwassenen Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen Op 19 mei van 10 tot 13u organiseren wij het Quinque spel

Wat?
Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten in de krachtenmatrix van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen). Deze methodiek is gebaseerd op de herstelvisie.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken max 8 hulpverleners die houden van een uitdaging, graag aan zelfreflectie doen en gek zijn op gezelschapsspelen. Wil je jezelf uitdagen en reflecteren over je 8 levensdomeinen. Heb je interesse in herstelondersteunende zorg en hoe je dit kan vormgeven? Dan nodigen wij , het Cliëntenbureau jou uit op ??????

Jouw profiel
Oordeelloos kunnen luisteren
Meedenken met anderen
Inlevingsvermogen
Eerlijkheid
Humor
Veiligheid in relatie
Oplossingsgericht denken
Krachtgericht denken
Herstelgericht denken
Openheid….

Lees Kies
PAKT MOBiL West en Mobiel Wijkwerk GGZ wijken Rabot, Watersportbaan en Nieuw Gent Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen Kennismaking met en participatie aan de werking van het MOBiL team en/of mobiel wijkwerkers GGZ.
Bij voorkeur tussen 9u en 17u.
Deelname aan het FACT overleg en/of teamvergadering van het MOBiL team.
Outreachende interventies met de FACT casemanagers. O.a. reguliere huisbezoeken, FACT crisisinterventie, enz.
Vindplaatsgericht werken met MOBiL en/of mobiel wijkwerkers GGZ.
Deelname aan een kwartiermakende activiteit in de wijk.

Lees Kies
CGG Largo Roeselare Jongvolwassenteam Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen meevolgen van teamvergadering, intervisie en aanmeldingsgesprekken Lees Kies
Covias Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Wij dagen de sollicitant uit om op zoek te gaan binnen ons aanbod naar een voor hem of haar interessante werking(en) waar hij of zij mee wil kennis maken. Men mag kiezen in welke pijler of in welk team(s) men graag zou meedraaien. Eens de keuze gemaakt wordt er door ons een planning opgesteld om het proeven te laten starten. Men mag steeds contact opnemen om zicht te krijgen op de volledige werking en zo het proeftraject samen vast te leggen. Lees Kies
Kohesi CGG Genk Team Kinderen en Jongeren Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg teamvergaderingen, gesprekken meevolgen, intakes meevolgen, casusoverleg Lees Kies
Karus Melle Dageraad Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan.
Daarnaast kan je een therapiesessie meevolgen - wat dat juist zal zijn, zal afhankelijk zijn van het moment.
Dat kan een sportieve sessie zijn, een kooksessie, een waarnemingssessie in de natuur zijn, ...
Lees Kies
Mobiele Team Ligant Crisis Team Genk Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg Alle lopende dossiers worden tijdens het teamoverleg besproken, samen met de teamleden en de teamarts.
Tijdens een crisisinterventie maken we een inschatting van het functioneren van de jongere en de draagkracht van zijn/haar omgeving. Op basis van deze inschatting leiden we toe naar de aangewezen zorg (ambulant, mobiel, residentieel) in overleg met de teamarts.
Lees Kies
Mobiele Team Ligant Crisis Team Beringen Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg Alle lopende dossiers worden tijdens het teamoverleg besproken, samen met de teamleden en de teamarts.
Tijdens een crisisinterventie maken we een inschatting van het functioneren van de jongere en de draagkracht van zijn/haar omgeving. Op basis van deze inschatting leiden we toe naar de aangewezen zorg (ambulant, mobiel, residentieel) in overleg met de teamarts.

Lees Kies
vzw Walden Beschut Wonen Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Vlaams Brabant Geïnteresseerde collega’s kunnen meelopen met een IB en kennismaken met de gemeenschapshuizen/ studio’s, de sfeer, de manier van werken. Lees Kies
Reling Mobiel Crisisteam Noord Team Noord Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg Meevolgen teamvergaderingen
Cliëntencontact
Overlegmomenten
Lees Kies
Reling Mobiel Herstelteam Team Noord Limburg Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg In overleg met de wisselleerder: teammomenten mee volgen tot het mee op huisbezoek gaan bij de patiënt. Lees Kies
vzw Sporen Dienst Thuisbegeleiding Leuven en Crisishulp aan Huis Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Wanneer je komt wisselleren bij ons volg je 1 dag een collega mee van CAH en de andere dag een collega van DTL. We proberen je zo breed mogelijk mee te nemen in onze werking waardoor je zowel een (of meerdere) huisbezoek(en) als een interne werkbegeleiding kan meevolgen. Op het begin van de dag voorzien we wat tijd om uitleg te geven over onze werking en de gezinnen die we die dag zien. Lees Kies
Sporen 't Zij-Huis Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant keuze uit: volgen van teamvergadering, leefgroepbegeleiding, uitleg methodieken en praktijk in het werken met context Lees Kies
OOOC De Luwte Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen We proberen op de dag wisselleren een combinatie te maken tussen kennismaking met de leefgroepswerking, aansluiten bij overlegmomenten en eventueel aansluiten bij contextbezoeken,.... Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen - Beukenhof integrale werking: leefgroep- en contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen volwaardig meedraaien in volcontinu systeem Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen - Vreugdeborg integrale werking: leefgroep- en contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen volwaardig meedraaien in volcontinu systeem Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde Zelfstandigheidstraining De Switch/De Brug Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Zoals de omschrijving vermeldt, kan er worden deelgenomen aan een vergadermoment waarop de jongens, die begeleid worden, besproken worden + een dienst meedraaien in de werking. Lees Kies
Lia vzw OOOC De Morgenster Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen vacature leefgroep:
je draait mee in de taken van een leefgroepsbegeleider van het OOOC: hoe is het verblijf georganiseerd, hoe wordt de achterliggende visie omgezet in de praktijk, wat zijn afwegingen die gemaakt worden in kader van de diagnostiek en hoe heeft dit effect op de werking van leefgroep en IB’s?

bij start wordt een uur vrijgemaakt om stil te staan bij werkingskader
Lees Kies
Lia vzw OOOC De Morgenster Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen vacature pedagogisch coördinator:
Je volgt mee in het takenpakket van een pedagogisch coördinator van het OOOC. Deze geeft leiding aan de leefgroepsbegeleiding (+IB), psychologen en gezinsbegeleiders en bewaakt de kwaliteit van de diagnostiek en het verblijf.
Deelname aan de vergaderingen die in die week plaatsvinden: opname-overleg, mdt-overleg, eventueel: intervisies, coördinatorenoverleg en meevolgen bij de dagelijkse reilen en zeilen in een OOOC
Lees Kies
Begeleidingscentrum De Brem en De Bolle Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen Meelopen met de begeleiding: meedoen aan een activiteit/leefgroepsmoment en een dossiermoment opvolgen waarin een jongere zijn traject besproken wordt.

Meelopen met de trajectbegeleiders (TCK werking en CBAW begeleiding) en deelname aan het trajectteam.
Lees Kies
ACT Limburg Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg Meevolgen van escalatieoverleg, prioroverleg
Meedenken rond complexe casussen
Korte toelichting per team rond de werking
Lees Kies
GI De Kempen Leefgroep M8 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen wisselleermoment Conform de visie, rekening houdend met het groepsregime, en op basis van de omschreven pedagogische
modellen, bereid je de pedagogische opdracht voor, voer je deze uit, evalueer je deze en stuur je indien
nodig bij.
Samen met je collega’s:
- Draag je bij tot het realiseren van een maximale integratiekans van de jongeren
- Verken je problemen en behandel je deze volgens het pedagogisch model met daarin als centrale
elementen:
Opvoedkundige vaardigheden van Patterson
Ervaringsgericht leren
Contextgericht werken
Tijdens het wisselleren in leefgroep M8 kan je kennis maken met het hele leefgroep gebeuren. Je draait mee in de leefgroep, organiseert mee activiteiten, eet mee met de jongeren,... Ook een individueel gesprek met een jongere of een eventuele cliëntbespreking meevolgen behoren tot de mogelijkheden.
Lees Kies
VZW Sporen De Pijl Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant We nodigen je uit om te komen ontdekken wat een leefgroep net inhoudt.
Je draait samen met begeleiders diensten in de leefgroep, wat wil zeggen dat dit vooral buiten de schooluren valt.
Je kan de teamvergadering meevolgen. Eventueel kan gekeken worden welke andere vergaderingen er nog zijn en of hier aan deelgenomen kan worden.
Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen Stuw Lier Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen kennismaking met de verschillende modules en meedraaien in de leefgroep Lees Kies
VZW LIA De Knoop Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We laten je graag kennismaken met de dagbesteding. Je staat in om jongeren 's morgens te verwelkomen en de dag met hen zo zinvol mogelijk door te brengen. We hebben een ruim aanbod aan mogelijkheden van een houtatelier en muziekatelier tot een keuken waarin je kan staan koken. We proberen zoveel mogelijk vanuit de interesses van de jongeren te werken maar af en toe hebben ze wel een nood aan een duwtje in de rug of laten we ze graag kennismaken met iets nieuws. Onze jongeren zijn niet altijd de meest gemotiveerde maar met het vrijblijvende kaderen en een beetje motivatie krijgen we ze wel in beweging.
Je hoeft geen speciale skills te hebben, enkel een portie enthousiasme om in een rustige omgeving aan de slag te gaan met jongeren.
Lees Kies
CIJG Sint Jan Baptist Begeleidingstehuis Flexona Jeugdhulp Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen Flex: Samen met onze contextbegeleider ga je op huisbezoek bij 1 van de lopende begeleidingen. Je kan aan de lijve ondervinden hoe we in verbinding gaan met onze gezinnen en wat het betekent om naast een ouder te staan. Je komt in aanraking met de uitdagingen van het alledaagse leven waar onze gezinnen mee worden geconfronteerd. Bv: Spijbelgedrag, verslavingsproblematieken, financiële problemen, vechtscheiding,… Je gaat aan de slag met de vooropgestelde doelstellingen en anticipeert mee op de gegeven situatie.

OCO: Samen met de begeleiding kan je een bezoek opstarten. Dit houdt in dat je de ouder beluistert, hoe het met hen gaat en of er eventuele noden zijn. Afhankelijk van de invulling van het bezoek (wandeling, huiswerkbegeleiding, verzorgingsmoment,…) en de nood aan begeleiding krijgt het bezoek verder vorm. Ten alle tijde waken we over de veiligheid voor zowel ouder als kind en werken we mee aan een positief contact. Op het einde is er ruimte voor een nabespreking samen met de ouder.
Lees Kies
vzw Sporen 't Zij-Huis Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant 3 avonden meedraaien in de leefgroep en kamertraining werking
deelname aan een teamvergadering op dinsdagvoormiddag
deelname aan een werkbegeleiding
Lees Kies
vzw Huize Sint-Augustinus Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg Je kan volledig meedraaien in de dagelijkse werking: begeleiding, contacten met jongeren / context, teamoverleg, ... Lees Kies
vzw Villa Omaar Homaar - Groeiplek voor jongeren Jeugdwerk Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We nemen om te beginnen even de tijd om de andere wisselleerders te ontmoeten.
Dan vertellen we wat meer over de werking van Homaar en geven we een rondleiding in het huis. We koppelen de methodiek aan enkele praktijkvoorbeelden.
Om af te ronden kunnen jullie deelnemen aan een beeldend/taal atelier, om te ervaren hoe het er kan aan toe gaan in Homaar. (Opmerking: dit gaat door zonder de jongeren.)
Lees Kies
CKG Don Bosco De Fonkel Kind en Gezin Kinderen en jongeren West Vlaanderen De Fonkel (afdeling CKG Don Bosco) biedt ambulante pedagogische training aan voor ouders en hun kinderen (0j - 4j) in groepsverband.
Via laagdrempelige infomomenten, modeling en samen doen zetten we in op het versterken van de ouder- kind interacties en het sterker maken van ouders in hun pedagogische vaardigheden.
Elke woensdag voormiddag en / of donderdag namiddag organiseren we in dit kader onze ouder- kind activiteiten waar we werken aan het stimuleren van de algemene ontwikkeling van kinderen, positief opvoeden, gezondheid en schoolvoorbereiding.
Daarnaast zetten we met de oudergroep in op het uitbouwen van netwerk.
Bent u nieuwsgierig naar hoe we dit in de praktijk realiseren en hebt u zin om een trainingsmoment bij te wonen dan kan u inschrijven op deze vacature.
Lees Kies
CKG de Hummeltjes Steunpunt Haspengouw Kind en Gezin Kinderen en jongeren Limburg Het dagprogramma wordt in onderling overleg afgesproken, afhankelijk van de interesse van de kandidaat-wisselleerder en de (praktische) mogelijkheden van het CKG. Lees Kies
OLO-Rotonde vzw Opvoedingswinkel Kind en Gezin Kinderen en jongeren Antwerpen Vanuit de opvoedingswinkel bieden we 3 modules aan van telkens 1u tot 1,5u. om kennis te maken met de verschillende aspecten van de werking:
Module 1: pedagogisch advies
Module 2: vormingsaanbod en ouderreeksen
Module 3: samenwerking met gemeentes, speelbabbels
Lees Kies
Agentschap Opgroeien Lokale teams Kind en Gezin Kind en Gezin Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Een greep uit het aanbod: meevolgen van kennismakingsgesprek, consultatie of huisbezoek, bijwonen van een pedagogisch adviesgesprek, deelnemen aan intern cacusuoverleg, participeren aan intersectoraal partneroverleg in het kader van de brede leefomgeving van gezinnen, ... Lees Kies
Rode Kruis opvangcentrum Overpelt sociale begeleiding Opvang voor asielzoekers Kinderen en jongeren, Volwassenen Limburg Leer de werking van een opvangcentrum kennen door een dagje mee te lopen. Receptiemomenten, infomomenten, begeleidingsgesprekken, teammeeting, eventueel een activiteit meedoen, enz. Leer onze bewoners kennen door met hen in gesprek te gaan. Leer over de inhoud van de asielprocedure. Lees Kies
PVT Andreas campus Lubbeek of Melsbroek Psychiatrisch verzorgingstehuis Volwassenen Vlaams Brabant contact en begeleiding ( samen met begeleider van het huis ) van bewoners die openstaan voor zo'n wisselleermoment Lees Kies
vzw TOPunt Samen 1 Plan Gent - Scheldekracht Samenwerkingsverband 1G1P Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen We gaan na hoe we het wisselleermoment vorm kunnen geven op basis van de vraag van de wisselleerder. Lees Kies
MFC Sint-Idesbald Jongerenwerking 1 VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Draai mee tijdens een dienst in de leefgroep van 14u tot 19u:
Van 14u tot 16u: Dagbesteding. Wij bieden dagbesteding aan tijdens de schooluren voor jongeren die geen voltijds schoolprogramma hebben. Deze dagbesteding is uitgebouwd op maat van de noden, sterktes en interesses van de jongeren.
Van 16u tot 19u: Leefgroepswerking.
Lees Kies
Hubbie vzw mobiele cluster VAPH Volwassenen Vlaams Brabant Afhankelijk van je interesses nemen we je mee in onze dagdagelijkse werking. Enkele aanraders: ontdek hoe onze begeleiders personen met een handicap ook in de thuislozensector bereiken. Leer onze methodieken kennen samen met 1 van onze ortho-agogen. Maak kennis met de manier waarop wij op huisbezoek gaan door op stap te gaan met een begeleider. Ontdek hoe casusbesprekingen er aan toe gaan door deel te nemen aan een teamvergadering. Of ga in gesprek met begeleiders die ouders met een handicap begeleiden om meer te weten te komen over onze visie op opvoedingsondersteuning. Heb je bepaalde specifieke interesses? Laat het ons weten, ook voor onze kijkstages werken we graag op maat. Lees Kies
MPC Terbank Residentiële Jeugdhulpverlening VAPH Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Meedraaien binnen multidisciplinaire werking in een (semi-)residentiële setting. Dit kan in de functies van begeleider, orthopedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker, groeps-chef (teamcoördinator/ -coach), medisch, logistiek, technisch, administratief medewerker en onthaalmedewerker.
In een verkennend contact maken we dit meer concreet.
Lees Kies
tanderuis vzw Volwassenenwerking VAPH Volwassenen Oost Vlaanderen Tapass: dit is de vrije tijdswerking van de volwassenenwerking van Tanderuis vzw. Via een vrije tijdswerking op maat trachten we aandacht te besteden aan de noden die volwassenen met autisme ervaren op vlak van ontspanning, uitbreiding van sociaal netwerk, het gevoel hebben ergens bij te horen enz. De bijeenkomsten vinden 2-maandelijks plaats. 's Avonds of op zaterdag. Het is een (relatief) vaste groep onder begeleiding van vaste thuisbegeleiders. Lees Kies
De Lovie vzw Mobius, mobiele begeleiding voor volwassenen VAPH Volwassenen West Vlaanderen meelopen tijdens een huisbezoek (bij zorgvragers die daar toestemming voor geven), begeleid werk helpen opvolgen, indien akkoord van alle partijen aansluiten op een multidisciplinair overleg
Indien fysiek contact omwille van corona niet haalbaar is, kunnen we proberen een digitaal aanbod te doen. Is niet evident maar we willen wel zoeken naar mogelijkheden.
Lees Kies
OC St Idesbald De Parel VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen We laten je kennis maken met onze werking door een rondleiding, het meemaken van een middagsituatie. Daarnaast is er ook ruimte om stil te staan bij jou specifieke vragen. Lees Kies
Begeleid Wonen Pajottenland VAPH Volwassenen Vlaams Brabant uitwisseling van kennis ivm de kwaliteitswerking Lees Kies
Begeleid Wonen Pajottenland VAPH Volwassenen Vlaams Brabant uitwisselen informatie ivm het coachen /functioneren/evalueren van medewerkers Lees Kies
Begeleid Wonen Pajottenland dagbesteding VAPH Volwassenen Vlaams Brabant Toelichting mbt ons aanbod dagbesteding : activiteiten in kleine groep Lees Kies
Begeleid Wonen Pajottenland VAPH Volwassenen Vlaams Brabant good practises mbt het begeleiden van personen met een auditieve beperking bij het zelfstandig wonen Lees Kies
OLO vzw Verblijf - Toppunt VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen We bieden graag een deelname tijdens een teamvergadering en/of een MDO en/of een dag leefgroepwerk. Lees Kies
OLO vzw Verblijf - Bosuil VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen We bieden graag een deelname tijdens een teamvergadering aangevuld met een halve dag leefgroepwerk. In deze vergadering kan ook een MDO vervat zitten. Lees Kies
Dienst Ondersteuningsplan provincie Antwerpen VAPH Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Een wisselleerdag kan er als volgt uitzien:
Er wordt een algemeen kader gegeven over de werking en visie van onze dienst.
Er zal de mogelijkheid zijn om met een collega mee te gaan naar een gesprek met een cliënt en diens netwerk.
Gezien wij procesmatig werken zal je steeds slechts enkele momenten uit een proces kunnen bijwonen.
Lees Kies
Vondels vzw Residentieel wonen Ieper VAPH Volwassenen West Vlaanderen 13u-16u: mee ondersteunen van de activiteit voor ouderwordende cliënten (65-70 jarigen) in leefgroep Merellaan.
16u-19u: avondgebeuren (thuiskomst cliënten, invullen vrije tijd, avondmaal) mee ondersteunen in leefgroep Fazantenlaan (leeftijdsrange 25-61 jaar).
Lees Kies
Vondels VAPH Volwassenen West Vlaanderen Binnen het VAPH is de persoonsvolgende financiering (PVF) niet meer weg te denken. Wie ondersteuning wenst binnen een VAPH dienst heeft ofwel een persoonsvolgend budget (PVB) nodig of moet in aanmerking komen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).
We ervaren dat deze materie voor reguliere diensten en aanmelders uit andere sectoren nogal verwarrend is.
We willen met dit wisselleren enerzijds de aanmelders wat wegwijs maken in de theorie van de PVF. Anderzijds willen we de dagelijkse praktijk toelichten na 5 jaar werken binnen de PVF en tips geven om cliënten die bij jullie diensten aankloppen toe te leiden naar een PVB.
Zit je met vragen zoals:
Hoe komen mensen aan een PVB?
Wie kan dit aanvragen?
Wanneer kan dit het best aangevraagd worden?
Wat als er (nog) geen PVB is, wat is dan mogelijk?
Wat kan ik hiertoe ondernemen?
Hoe komt het dat er voor RTH wel en voor PVB geen wachtlijst is bij de voorziening?
Waar is de wachtlijst voor mensen die een PVB nodig hebben?

Dan zou dit wisselleermoment wel iets voor jou kunnen zijn.
Lees Kies
Sint-Idesbald Roeselare Pedagogisch ondersteuningsteam VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Observeren in de time-outleefgroep en deelnemen in dagbestedingsleefgroep Lees Kies
VZW OLO-Rotonde Thuisbegeleiding kinderen en jongeren vanuit OLO huis Zoersel VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen Er zijn verschillende mogelijkheden om onze werking te leren kennen:
1. bijwonen van cliëntbespreking: hierin bespreken we een casus aan de hand van methodieken. Hierbij krijg je een beeld van de inhoud van een begeleiding alsook de manier waarop we hier zoeken naar de juiste zorg op maat. Dit vindt plaats tijdens de teamvergadering op een dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u (verschillende besprekingen). aanvullend kunnen we vragen over onze werking beantwoorden.
2. samen met een begeleider op huisbezoek gaan bij een ouder die vertelt hoe hij thuisbegeleiding ervaart: wat wordt als ondersteunend ervaren? wat zijn werkzame factoren? wat doet thuisbegeleiding met een gezin?
3. wij bieden heel wat psycho-educatie in gezinnen. We nemen je mee in ons aanbod zodat je een beeld krijgt met welk materiaal thuisbegeleiding hieraan de slag gaat.
Lees Kies
OLO-Rotonde vzw Mobiele en ambulante begeleiding van volwassen met (een vermoeden van) een beperking VAPH Volwassenen Antwerpen Is je interesse gewekt in de mobiele volwassenwerking en wil je graag eens op sleeptouw genomen worden door één van de begeleiders? Dan ben je bij ons aan het goede adres.
Concreet loop je een halve dag mee met één van onze begeleiders. Je kan mee op huisbezoek (mits goedkeuring van de cliënt) en krijgt in tussentijd uitleg over de verschillende aspecten van de job.
Lees Kies
Multi Functioneel Centrum Ritmica Therapeutenteam VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen Afhankelijk van de vraag die gesteld wordt, stellen wij een wisselmoment voor met een van de therapeuten (discipline te bekijken na vraag). In kader van corona-maatregelen beperken wij fysiek bezoek tot maximum 2 bezoekers per keer. Digitaal overleg is ook mogelijk. Lees Kies
Multi Functioneel Centrum Ritmica Orthopedagogen VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen Het is mogelijk om mee te proeven van onze werking door teamvergaderingen te volgen, cliëntcontacten, kwaliteitsoverleg etc. Lees Kies