Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Overzicht vacatures

Organisatie Deelwerking Sector Oplopend sorteren Doelgroep Provincie Omschrijving van het wisselleermoment
Curando vzw Curando Oost dienst trajectzorg Ziekenhuis - gezondheidszorg (andere dan psychiatrie, vb. sociale dienst) Volwassenen West Vlaanderen Kom een dag meelopen en leer zo trajectzorg en het aanbod van Curando Oost kennen. Lees Kies
WGC Daenshuis vzw Psycholoog Ziekenhuis - gezondheidszorg (andere dan psychiatrie, vb. sociale dienst) Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen We beginnen de dag met een presentatie met uitleg over onze multidisciplinaire werking, onze projecten en ons aanbod naar externen. Daarna kan je deelnemen aan een groepsmoment van onze beweegcoach. Vervolgens krijg je doorheen de dag de kans om mee te volgen bij een paar disciplines (onthaal, kine, ...). Lunchen doe je met het ganse team, zo kan je de sfeer in het team ervaren. We sluiten de dag af met een terugkoppeling en nabespreking. Lees Kies
OSCARE vzw Éérstelijnscentrum voor nazorg, preventie, opleiding en onderzoek van brandwonden en allerlei soorten littekens Ziekenhuis - gezondheidszorg (andere dan psychiatrie, vb. sociale dienst) Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Voorstelling en rondleiding in organisatie, preventielessen voor scholen/bedrijven/overheden/e.a. organisaties, opleiding tot littekenspecialist Lees Kies
OLO-rotonde vzw - Thuisbegeleiding op maat Brasschaat Huis Bredabaan Brasschaat OLO-rotonde VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen Meevolgen van een teamvergadering met cliëntbespreking. Lees Kies
OLO - Rotonde vzw - Volwassenbegeleiding Geel Huis Geel - Mobiele begeleiding volwassenen VAPH Volwassenen Antwerpen Dinsdagnamiddag teamvergadering bijwonen waarbij er op casusniveau wordt gebrainstormd. Mogelijkheid om in de voormiddag mee op huisbezoek(en) te gaan. Lees Kies
Hubbie vzw mobiele cluster VAPH Volwassenen Vlaams Brabant Afhankelijk van je interesses nemen we je mee in onze dagdagelijkse werking. Enkele aanraders: ontdek hoe onze begeleiders personen met een handicap ook in de thuislozensector bereiken. Leer onze methodieken kennen samen met 1 van onze ortho-agogen. Maak kennis met de manier waarop wij op huisbezoek gaan door op stap te gaan met een begeleider. Ontdek hoe casusbesprekingen er aan toe gaan door deel te nemen aan een teamvergadering. Of ga in gesprek met begeleiders die ouders met een handicap begeleiden om meer te weten te komen over onze visie op opvoedingsondersteuning. Heb je bepaalde specifieke interesses? Laat het ons weten, ook voor onze kijkstages werken we graag op maat. Lees Kies
MFC Zonnebloem Dagbesteding VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Therapeutische insteek: ergotherapie.
Je kan meevolgen met één van onze ergotherapeuten tijdens de dagdagelijkse werking.
Lees Kies
MFC Zonnebloem Dagopvang-verblijf VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Meevolgen met de orthopedagoog in onze werking: teamvergadering + toelichting rond werking dagopvang/verblijf Lees Kies
OLO-Rotonde vzw - Volwassenbegeleiding Zoersel Mobiele en ambulante begeleiding van volwassen met (een vermoeden van) een beperking VAPH Volwassenen Antwerpen De inhoud van het wisselleren wordt bekeken in dialoog en kan bestaan uit:
- het volgen van een teamvergadering
- het meegaan op huisbezoek naar een aantal cliënten
- uitleg krijgen over de werking
Lees Kies
Groep Ubuntu woonproject - Ierlandlaan Zwevegem VAPH Volwassenen West Vlaanderen Je werkt op een actieve manier mee aan en naar het welbevinden van de cliënten waarbij de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënten centraal staan.
Je werkt ’s avonds en/of tijdens het weekend mee met een begeleider tussen 16u en 20u. Je legt de focus op de individuele ondersteuning van de cliënten: je fungeert als klankbord, biedt sociaal emotionele ondersteuning, voert individuele gesprekken. Je werkt aan individuele doelen, leert trajecten aan, ondersteunt en begeleidt relaties, werkt samen met reguliere diensten enz. Daarnaast zet je ook in op de groepsdynamiek in de woning, begeleidt je een collectief bewonersoverleg, huishoudelijke activiteiten, maaltijden, vrije tijdsactiviteiten.
Lees Kies
Groep Ubuntu woonproject - Eglantier Wevelgem VAPH Volwassenen West Vlaanderen Je ondersteunt de cliënt zowel op individueel vlak als in groep bij alle domeinen van het wonen. Je werkt ’s avonds en tijdens het weekend mee met een begeleider. Je legt de focus op de individuele ondersteuning van de cliënten: je fungeert als klankbord, biedt sociaal emotionele ondersteuning, voert individuele gesprekken. Je werkt aan individuele doelen, leert trajecten aan, ondersteunt en begeleidt relaties, werkt samen met reguliere diensten enz. Daarnaast zet je ook in op de ‘uitbating’ van de collectieve ruimtes waar cliënten samen kunnen eten, kunnen komen bijtanken, elkaar en een begeleider kunnen ontmoeten. In deze ruimtes wordt ook ingezet op de groepsdynamiek, huishoudelijke activiteiten, maaltijden, vrije tijdsactiviteiten, gesprekken. Lees Kies
Vondels vzw De Fakkel VAPH Volwassenen West Vlaanderen Je bent welkom om een volledige dag mee te werken in de Fakkel.
Na de overdracht 's morgens, krijg je een rondleiding door het woongedeelte (de leefgroepen).
Iets meer dan de helft van onze bewoners gaat naar de dagbesteding.
Bewoners die niet gaan werken, kunnen aansluiten bij de belevingsgerichte activiteiten van 't Zaaltje (in De Fakkel).
Je mag meewerken in de werking van 't Zaaltje.
We starten om 9u en ronden af rond 16.30u.

Deze uitwisseling kan doorgaan tot eind juni.
Lees Kies
Viro vzw locatie Ons Tehuis Adolescentenwerking VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Maandag-, dinsdag- en donderdagavond vanaf 17 tot 22u zijn alle jongeren in huis. Je kan de avond volgen samen met de vaste begeleider en zo je dit wenst kun je individueel met de jongeren bepaalde deeltaken opnemen zoals naar de winkel gaan, koken, een activiteit mee doen, ...
Op woensdag is er vanaf 13u tot 22u werking. Je volgt de maaltijd, het bewonersoverleg en kan dan volgen je eigen interesse 1 van de jongeren ondersteunen of aanwezig zijn in de werking om samen met de begeleider de namiddag te organiseren.
Lees Kies
Viro VZW Leefgroep Het zandkasteel VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Wanneer je bij ons langskomt loop je mee in de leefgroep van de kinderen tussen 7-15 jaar.
7u-8u45:
Wanneer je in de ochtend komt help je de kinderen met opstaan en klaarmaken voor school.
9u-11u30:
Als je de kinderen naar school gebracht hebt volgt het praktische werk: valiezen maken/uitpakken, borden klaarzetten voor het middagmaal, achter het eten gaan in de keuken,...
11u30-13u30:
Bij het middageten komen de kinderen van school in de leefgroep eten. Dan help je hen bij het eetmoment.

Wanneer je in de middag komt helpen, dan ben je ook aanwezig bij het eetmoment.
13u30-15u30:
In de namiddag volgt om de twee weken een vergadering op dinsdag.
Ook is er in de middag tijd voor overleg.
15u30-16u30
Daarna komen de kinderen van school toe in de leefgroep en is het tijd voor 4-uurtje.
17u-18u
Helpen we de kinderen bij het douchen en doen we hun pyjama aan.
18u-18u30
Avondeten
18u30-21u
De kinderen hebben een vrij moment en gaan elk om de beurt slapen.
De jongsten gaan slapen rond 19u30 en de laatste groep kinderen gaan slapen om 21u.
Lees Kies
Dienst Ondersteuningsplan Provincie Antwerpen Personen met een (vermoeden) van een beperking en/of psychische kwetsbaarheid VAPH Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Ons kantoorgebouw bevindt zich in Zandhoven. We zijn echter opgedeeld in regioteams, verspreid over provincie Antwerpen. We werken doorgaans van thuis uit, of komen samen op contactpunten. Je kan je voorkeur doorgeven van de regio waarin je graag wil wissel-leren.
Een wisselleerdag kan er als volgt uitzien: Er wordt een algemeen kader gegeven over de werking en visie van onze dienst. Er zal de mogelijkheid zijn om met een collega mee te gaan naar een gesprek met de centrale persoon en diens steungroep. Gezien wij met processen werken zal je steeds een deel uit dit proces kunnen bijwonen.
Lees Kies
Woonboog Sociale Dienst/Dienst Wonen Sociale huisvesting Volwassenen Antwerpen Meevolgen met de individuele woonbegeleider. Dit houdt in dat je meegaat naar huurders thuis en hen verwelkomt in de woning, controleert op het onderhoud en bevraagt hoe het wonen daar is. Hierbij kunnen verschillende problematieken bovenkomen zoals burenruzies, slecht onderhoud, financiële problemen, ... Lees Kies
Rode Kruis Vlaanderen Noodopvangcentrum Houthalen-Helchteren Opvang voor asielzoekers Kinderen en jongeren, Volwassenen Limburg Een dag meedraaien als begeleider in een opvangcentrum voor asielzoekers.
Het ontvangen van nieuwe bewoners, meedraaien in de refter, een activiteit doen voor een bepaalde doelgroep, ...
Lees Kies
Kind en Gezin Lokaal team Meise Opgroeien - Kind & Gezin Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Meevolgen met een teamlid van Kind en Gezin (huisbezoek, consultatie, gehoortesten, overleg met andere diensten) Lees Kies
Agentschap Opgroeien Lokale teams Kind en Gezin Opgroeien - Kind & Gezin Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen Zie omschrijving vacature Lees Kies
Jeugddorp - Studio 16 Studio16 Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Meedraaien in de dagelijkse werking
Teamvergadering bijwonen
Lees Kies
vzw Werk van Don Bosco Antwerpen - Beukenhof Beukenhof Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen De wisselleerder zal 1 leefgroepsdienst meedraaien in het volcontinu systeem.
Daarnaast woont deze 1 teamvergadering mee, aangevuld met een contextcontact.
Lees Kies
vzw Werk van Don Bosco Antwerpen - Vreugdeborg Vreugdeborg Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen De Wisselleerder zal 1 avonddienst meedraaien in een volcontinu systeem.
Daarnaast volgt deze 1 teamvergadering, aangevuld met een contextcontact.
Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde Contextbegeleiding Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dag mee op stap met de contextbegeleider (leefgroep, zelfstandigheidstraining).
De afspraken en overlegmomenten bijwonen en uitwisseling over de missie en visie van de contextbegeleiding binnen het Jongenstehuis
Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde Leefgroep Het Kompas Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Kom mee dienst doen in leefgroep Het Kompas waar 8 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verblijven tussen 12 - 17 jaar. Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde De Stelt - leefgroepswerking Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dienst meedraaien in de leefgroep en een teamvergadering of hulpverleningsteam bijwonen. Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde De Twister - leefgroepswerking Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dienst meedraaien in de leefgroep en een teamvergadering of hulpverleningsteam bijwonen. Lees Kies
Vzw De Touter - Terra Contextbegeleiding Terra Contextbegeleiding Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je neemt deel aan een intervisie waarop vragen rond begeleidingen van gezinnen besproken worden. We zoeken samen een moment waarop het past. Intervisies gaan steeds op dinsdag door tussen 9u30 en 12u30. Lees Kies
Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen M9 GI De Kempen, leefgroepwerking Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleren in onze leefgroep kan je kennis maken met het leefgroepgebeuren. Je draait mee in de leefgroep, organiseert mee activiteiten, eet mee met de jongeren, … Ook een individueel gesprek met een jongere of een herstelgesprek meevolgen met de voorziening van herkomst behoren tot de mogelijkheden. Lees Kies
Opgroeien, Jeugdhulp - GI De Kempen M4 GI De Kempen, Leefgroepwerking Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Meedraaien in de leefgroep, contacten met de jongens, info vragen bij TC, CW Lees Kies
vzw De Waaiburg Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Wij bieden een aantal mogelijkheden: een dag meedraaien in een afdeling, een vergadering of een werkgroep meevolgen, participatieraad meedoen, huiswerkbegeleiding, iets uit ons groepsaanbod en ons aanbod inzake ervaringsleren meedoen. Lees Kies
CAW Halle-Vilvoorde Crisismeldpunt Vlaams-Brabant Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Een volledige dag meelopen bij het crisismeldpunt Vlaams-Brabant -18:
- uitleg over de werking van het crisismeldpunt
- uitleg over de samenwerking met partners vanuit de jeugdhulp en GGZ
- kennismaking met de collega's van het crisismeldpunt
- situering in het jeugdhulplandschap
- meevolgen van casusoverleg
- ruimte om vragen te stellen vanuit de eigen werking
Lees Kies
VZW Sporen Kinderdorp (De Pijl - Studio 3 - Klimop) Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Samen met jou willen we op zoek gaan naar waar jou interesses liggen.
Er kan in 1, 2 of de 3 groepen mee gedraaid worden tijdens leefgroepsdiensten, om een duidelijker beeld te krijgen van wat een leefgroep inhoud.
Er kan teamvergadering mee-gevolgd worden.
Er kan aangesloten worden op een werkbegeleiding (overleg rond een gezinsbegeleiding).
Lees Kies
VZW Sporen Kinderdorp (De Pijl - Studio 3 - Klimop) Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Je krijgt een rondleiding in de verschillende leefgroepen en gebouwen in Kinderdorp.
We geven je info rond onze werking en visie en gaan in op de vragen die jij voor ons hebt.
Lees Kies
Cirkant vzw - Ciris Ciris Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen - rondleiding in leefgroep ( zonder cliënten) --> overlopen van dagdagelijkse leven + taken leefgroep begeleiding.
- bijwonen context vergadering -->Cliënt bespreking - Stand van zaken (a.d.h.v drie kolommen), waar ligt de focus op veiligheid/veiligheidsdoelen, Strategievraag (waar wil je mee aan de slag):
Lees Kies
vzw Huize Sint-Augustinus Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg Je doet met alles mee, inclusief de teamvergaderingen.
In het kader van de privacy van onze jongeren, ouders en context wegen we af wat er kan.
Jongeren, ouders en context dienen akkoord te zijn om deel te nemen aan persoonlijke gesprekken.
Deze dingen spreken we af op het moment dat ze zich aandienen.
Lees Kies
De Patio vzw OOOC 't Laar Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen We doen het aanbod om:
* een teamvergadering bij te wonen (dinsdagvoormiddag)
* mee te draaien in de leefgroep
* uiteenzetting te geven rond de (nieuwe) werking
Lees Kies
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen Stuw Lier en Stuw Heist-op-den-Berg Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je krijgt uitleg over onze verschillende modules en je kan een avond meedraaien in de dagbegeleiding; mee vier-uren, helpen met huiswerk, deelname aan spelmomenten, samen eten en taakjes doen, scoren van individuele doelen, het logboek invullen, ... . Lees Kies
VZW De Steiger Lenteweelde Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Meedraaien in onze verticale leefgroep, waar kinderen en jongeren van 6-18 jaar verblijven. Lees Kies
Opgroeien Jeugdhulp GI De Kempen, leefgroepwerking Opgroeien - Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleren in leefgroep H2 kan je kennis maken met het hele leefgroep gebeuren. Je draait mee in de leefgroep, organiseert mee activiteiten, eet mee met de jongeren,... Ook een individueel gesprek met een jongere of een eventuele cliëntbespreking meevolgen behoren tot de mogelijkheden. Lees Kies
Ziekenhuisschool De Radar Onderwijs (ondersteuningsnetwerk, zorgcoördinator, leerlingenbegeleiding, docent,...) Kinderen en jongeren Limburg Kennismaking met de werking op drie vestigingen in verschillende contexten. Kennismaking met werking/inlezen in documenten/deelname aan klassenraden (indien mogelijk) Lees Kies
OCMW Menen Dienst activering OCMW/sociaal huis/lokaal gemeentebestuur Volwassenen West Vlaanderen Het lijkt me interessant dat het wisselleren zeker 1 week duurt zodat de kandidaat mee kan volgen de hele week met de verschillende onderdelen die wij uitvoeren. Tijdens die week kan de kandidaat aansluiten bij dossierbespreking, werkplaatsbezoeken, individuele gesprekken, evaluaties met leerwerknemers, etc. Indien er die week ook een sociale activiteit zou plaatsvinden dan kan de kandidaat gerust mee aansluiten. Lees Kies
Huis van het Kind Laarne - Wetteren - Wichelen Team Gezin OCMW/sociaal huis/lokaal gemeentebestuur Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen In onderling overleg te bekijken wat een leerrijk moment kan zijn (teamvergadering, thema avond, ontmoetingsmomenten...) Lees Kies
Welzijn Tielt (OCMW) Onthaal/intake OCMW/sociaal huis/lokaal gemeentebestuur Volwassenen West Vlaanderen Cliëntcontacten
uitleg over werking dienst
Lees Kies
Welzijn Tielt (OCMW) Luna Di Tanneke OCMW/sociaal huis/lokaal gemeentebestuur Volwassenen West Vlaanderen Dit betreft een ontmoetingsruimte voor (toekomstige) ouders met een kind tussen 0 en 3j.
We proberen dit moment zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Er is steeds een activiteit voorzien.
Centraal staat echter de ontmoeting; doelgroep = sociaal kwetsbare personen.
Lees Kies
YAR Vlaanderen YAR Coaching Limburg Jeugdwerk Kinderen en jongeren Limburg "Het leereffect ligt onwaarschijnlijk hoog. Het is niet rond het zwembad lopen, het is erin springen." (quote van een vrijwillige medewerker)

Je neemt deel aan de residentiële trainingsweek binnen een team van vrijwillige en professionele medewerkers. Hiervoor reserveer je in je agenda 3 weekends en 5 werkdagen:
* Opleidingsweekend residentiële trainingsweek: 29-30 april 2023 te Carglass in Bilzen, telkens van 9-18u
* Residentiële trainingsweek: 6-14 mei 2023 te Abdijdomein Roosendael, Rozendaal 6, 2860 Sint-Katelijne-Waver, deze 9 dagen zijn met verplichte overnachting

Op onze website kan je meer info vinden over de methodiek YAR Coaching en ook meer specifiek over de residentiële trainingsweek: https://www.yarvlaanderen.be/over-yar/methodiek/methodiek-yar-coaching/

Indien deze vacature je erg interesseert, maar de data passen niet in je agenda, kan je ook deelnemen aan de residentiële trainingsweek van een andere provincie.
* Oost-Vlaanderen: periode maart - april 2023
* Antwerpen: periode oktober 2023
* Vlaams-Brabant|Brussel: periode februari 2024
Lees Kies
OverKop Oostende Jeugdwerk Kinderen en jongeren West Vlaanderen We geven een rondleiding op onze fysieke plaats en houden nog wat tijd over voor vragen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen Lees Kies
YAR Vlaanderen YAR Coaching Antwerpen Jeugdwerk Kinderen en jongeren Antwerpen "Het leereffect ligt onwaarschijnlijk hoog. Het is niet rond het zwembad lopen, het is erin springen." (quote van een vrijwillige medewerker)

Je neemt deel aan de residentiële trainingsweek binnen een team van vrijwillige en professionele medewerkers. Hiervoor reserveer je in je agenda 3 weekends en 5 werkdagen:
* Opleidingsweekend residentiële trainingsweek: 14-15 oktober 2023 te Antwerpen, telkens van 9-18u
* Residentiële trainingsweek: 21-29 oktober 2023 te Abdijdomein Roosendael, Rozendaal 6, 2860 Sint-Katelijne-Waver, deze 9 dagen zijn met verplichte overnachting

Indien deze vacature je erg interesseert, maar de data passen niet in je agenda, kan je ook deelnemen aan de residentiële trainingsweek van een andere provincie.
* Limburg: periode mei 2023
* Vlaams-Brabant|Brussel: periode februari 2024
* Oost-Vlaanderen: periode maart 2024
Lees Kies
YAR Vlaanderen YAR Coaching Vlaams-Brabant|Brussel Jeugdwerk Kinderen en jongeren Vlaams Brabant "Het leereffect ligt onwaarschijnlijk hoog. Het is niet rond het zwembad lopen, het is erin springen." (quote van een vrijwillige medewerker)

Je neemt deel aan de residentiële trainingsweek binnen een team van vrijwillige en professionele medewerkers. Hiervoor reserveer je in je agenda 3 weekends en 5 werkdagen:
* Opleidingsweekend residentiële trainingsweek: 3-4 februari 2024 (Domein Roosendael, Sint-Katelijne-Waver), telkens van 9-18u
* Residentiële trainingsweek: 10-18 februari 2024 te Abdijdomein Roosendael, Rozendaal 6, 2860 Sint-Katelijne-Waver, deze 9 dagen zijn met verplichte overnachting

Indien deze vacature je erg interesseert, maar de data passen niet in je agenda, kan je ook deelnemen aan de residentiële trainingsweek van een andere provincie.
* Limburg: periode mei 2023
* Antwerpen: periode oktober 2023
* Oost-Vlaanderen: periode maart 2024
Lees Kies
ADIC vzw Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Antwerpen meedraaien op de afdeling Lees Kies
PVT Andreas Campus Lubbeek en campus Melsbroek Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Vlaams Brabant We heten je graag welkom om een volledige dag mee te lopen in PVT Andreas campus Melsbroek of campus Lubbeek. Je kan kennismaken met onze bewoners, een activiteit in groep of individueel meedoen, samen eten, eventueel een individueel gesprek meevolgen. Op deze manier zie je hoe een dag in onze PVT verloopt en hoe we onze visie in praktijk omzetten. We leggen je onze werking en visie ook uit en natuurlijk is er ruimte voor al je vragen. Lees Kies
Cliëntenbureau Oost- Vlaanderen Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen We spelen het Quinque spel.
Inghelburch ontwikkelde samen met revalidanten het herstelgericht krachtenspel Quinque.

Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten in de krachtenmatrix van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen). Deze methodiek is gebaseerd op de herstelvisie.

Quinque is een therapeutisch bordspel opgebouwd rond deze krachten. Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is er aandacht voor de krachten van het netwerk. Het spel doet tevens stilstaan bij de dagelijkse moeilijkheden op heel wat levensdomeinen. Door het inzetten van krachten worden deze moeilijkheden aangepakt.

Quinque is een groepsspel dat door hulpverleners kan worden ingezet als therapeutische activiteit voor volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de bredere welzijnssector.
Lees Kies
Radar Connect14-25 Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We verwelkomen je graag op onze teamvergadering (elke woensdag van 9 tot 11u). Nadien voorzien we een uurtje om al je vragen te beantwoorden. We zijn ook benieuwd naar jouw werking. Lees Kies
zorGGroep Zin vzw Alternatieve Gerechtelijke Maatregel 'Middelen' Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Limburg Ons voorstel is dat de wisselleerders gezamenlijk een hele dag bij onze organisatie langskomen, zodat we hen wat duiding kunnen geven bij onze werking:
- theoretische uiteenzetting m.b.t. middelenproblematiek met productinfo over illegale middelen en duiding m.b.t. verslavingsgedrag
- algemene wederzijdse kennismaking: wie zijn wij, wat doen wij, hoe pakken we dat aan, waar lopen wij tegenaan, inbedding in de grotere organisatie, gelegenheid tot vragen stellen, ...
- deelname aan een geanonimiseerde teamvergadering om meer zicht te krijgen op de concrete inhoud van de werking op casusniveau, ...
Lees Kies
zorGGroep Zin vzw Team Forte Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Limburg Ons voorstel is dat de wisselleerders gezamenlijk een hele dag bij onze organisatie langskomen, zodat we wat duiding kunnen geven bij onze werking:
- deelname aan een geanonimiseerde teamvergadering om meer zicht te krijgen op de concrete inhoud van de werking op casusniveau, ...
- algemene wederzijdse kennismaking: wie zijn wij, wat doen wij, hoe pakken we dat aan, waar lopen wij tegenaan, inbedding in de grotere organisatie, gelegenheid tot vragen stellen, ...
- uiteenzetting m.b.t. werken met zedenfeitenplegers met voldoende gelegenheid tot interactie, vragen stellen, ...
Lees Kies
UZ Gent Angst-, Dwang- en Stemmingsstoornissen Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. Dit zal ongeveer 2 tot 3 uur in beslag nemen. In overleg met de geïnteresseerden zal er een geschikte datum gekozen worden. Ingang 17 Route 1701-1702. Lees Kies
Beschut Wonen De Sprong Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Antwerpen Met begeleiding bij de bewoners langsgaan (mits akkoord van de bewoner), kennismaken met wat begeleiding in beschut wonen kan inhouden, overlegmomenten bijwonen, op bezoek gaan in ontmoetingshuizen. Lees Kies
PVT Andreas Melsbroek Campus Melsbroek Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Vlaams Brabant We heten je graag welkom om een volledige dag mee te lopen in PVT Andreas campus Melsbroek. Je kan kennismaken met onze bewoners, een activiteit in groep of individueel meedoen, samen eten, eventueel een individueel gesprek meevolgen. Op deze manier zie je hoe een dag in onze PVT verloopt en hoe we onze visie in praktijk omzetten. We leggen je onze werking en visie ook uit en natuurlijk is er ruimte voor al je vragen. Lees Kies
TEJO Leuven Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Een gesprek met enkele vrijwilligers over het aanbod van TEJO. Lees Kies
Asster De Zeilen 2 Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Limburg Het gaat om een kennismaking met de afdeling. We plannen te starten met een presentatie over de afdeling waar we ruimte maken voor vragen. Daarna kan men een sessie volgen van een therapeut, samen met onze patiënten. Lees Kies
CGG Largo Roeselare Jongvolwassenteam Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Bijwonen van teamvergadering, intervisiemoment en aanmeldingsgesprekken.
Mogelijkheid tot kennismaking van suïcidepreventiewerking en TAD-werking.
Lees Kies
similes Brussel Norwest Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Kinderen en jongeren, Volwassenen Vlaams Brabant Lotgenotencontact met families van psychisch kwetsbare personen rond hun vragen Lees Kies
Kohesi Kinder- en jongerenteam CGG Maasmechelen Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Kinderen en jongeren Limburg Meevolgen van 1 of meerdere teamvergaderingen en 1 of meer telefonische screeningsmomenten; ruimte voor dialoog. Lees Kies
Eigen Woonst vzw beschut wonen Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen West Vlaanderen De wisselleerder wordt gedurende 1 dag meegenomen door een woonbegeleider. Er worden huisbezoeken afgelegd, briefing gevolgd, eventueel teamvergadering (dinsdag). Er wordt gestart met een korte uitleg over de voorziening Lees Kies
Andante vzw - Instuif Instuif Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Antwerpen Je kan ons programma online terugvinden. We zoeken samen een geschikte activiteit waar je aan kan deelnemen vb. wandeling, atelier, praatcafé, kookcursus, praatcafé, ... . Een leuke manier om onze bezoekers en onze werking beter te leren kennen. Lees Kies
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge Feniks Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen Tijdens het wisselleermoment is er een uitwisseling mogelijk met het volledige team. We willen de wisselleerder uitnodigen om onze werking te leren kennen, over alle disciplines heen. Voor de aanvang van de periode kan er met het afdelingshoofd worden afgesproken welk programma er voorzien wordt. Lees Kies
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge De Steiger Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen Tijdens het wisselleermoment is er een uitwisseling mogelijk met het volledige team. We willen de wisselleerder uitnodigen om onze werking volledig te leren kennen, over alle disciplines heen. Voor de aanvang van de periode kan er met het afdelingshoofd worden afgesproken welk programma er voorzien wordt. Lees Kies
Mobiele Team Ligant Dubbeldiagnose Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Kinderen en jongeren Limburg Tijdens het teamoverleg worden zowel nieuwe aanmeldingen als lopende dossiers besproken met de teamleden en de teamarts.
Het teamoverleg vindt plaats om de 2 weken.

Lees Kies
Psychiatrisc centrum Menen Mobiel crisisteam Impact Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen West Vlaanderen Te bespreken met coördinator Lees Kies
Psychiatrisc centrum Menen Mobiel behandelteam Amphora Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen West Vlaanderen Te bespreken met de coördinator. Lees Kies
De Kiem Onthaalafdeling Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen 1 dag meedraaien in onthaalafdeling , één iemand per maand! Lees Kies
De Kiem therapeutische gemeenschap Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen 1 dag meedraaien in begeleidersteam van de therapeutische gemeenschap, enkel op woensdag en donderdag, één iemand per maand! Lees Kies
De Kiem Halfweghuis Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen rondleiding en deelname aan buitenprojectgroep, vrijdagvoormiddag tot 14u, één iemand per maand! Lees Kies
De Kiem ambulante centra Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen infomoment ambulante werkingen mogelijk voor 15 deelnemers, 1x per maand Lees Kies
De Sleutel Ambulant Centrum Antwerpen Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Antwerpen Duur: 1dag, programma van 3h op dinsdagvoormiddag
Aantal deernemers: 8 personen
Omschrijving wisselleermoment:
Introductie van de sleutel - 30’
Meevolgen Vergadering: Multidisciplinair overleg - 45’
Pauze 10’
Informatie over het groepsprogramma - woonkamer door een cliënt – 20’
Kahoot quiz met woordje uitleg van dokter en begeleider – 45’
Vragenhalfuurtje – 30’

VOOR WIE
Aantal wisselleerders: 10 personen – 2 keer
Doelpubliek: Hulpverleners met interesse voor, vragen over drughulpverlening –
let op: wij doen niet aan preventie of jongerenwerking – focus volwassenen
Lees Kies
UPC Duffel Atlas 2 Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Antwerpen Wij willen als afdeling een ruim en variabel aanbod doen. Er is de mogelijkheid om mee te lopen met de verschillende disicplines binnen ons multidisciplinair team; zowel in de continuïteit als in de niet-continuïteit. (therapeuten, criminoloog, maatschappelijk werk, sociatherapeut etc.) Voor de start van het wisselleren zal met de persoon in kwestie besproken worden wat zijn verwachtingen zijn van het wisselleermoment. Afhankelijk hiervan zal invulling worden gegeven aan het wisselleermoment. Het aanbod op onze afdeling is dan ook zeer variabel in te vullen. Lees Kies
UPC Duffel Atlas 3 Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Antwerpen Wij willen als afdeling een ruim en variabel aanbod doen. Er is de mogelijkheid om mee te lopen met de verschillende disicplines binnen ons multidisciplinair team; zowel continuïteit en niet-continuïteit. (therapeuten, criminoloog, maatschappelijk werk, sociatherapeut etc.) Voor de start van het wisselleren zal met de persoon in kwestie besproken worden wat zijn verwachtingen zijn van het wisselleermoment. Afhankelijk hiervan zal invulling worden gegeven aan het wisselleermoment. Het aanbod op onze afdeling is dan ook zeer variabel in te vullen. Lees Kies
PAKT Netwerkpunt en aanmeldingscel Assessmentteam Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen We voorzien een grondige kennismaking met het werk binnen de aanmeldingscel van het Assessmentteam, waar alle aanvragen binnenkomen (zoals aanvragen voor MOBiL team), beluisterd en beantwoord worden en verder worden opgevolgd. Er wordt ook tijd gemaakt voor een kennismaking met de werking van Netwerkpunt.
Het moment gaat bij voorkeur door op ons bureau in Karus Melle, maar kan eventueel ook online georganiseerd worden. De tijdsduur wordt met de wisselleerder overeengekomen (bijvoorbeeld een halve dag).
Lees Kies
PC Ariadne Mobiele Teams Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Oost Vlaanderen We voorzien een toelichting van onze 3 mobiele teams: acute, langdurige en aanklampende zorg. Daarnaast geven we een introductie in herstelgericht werken aan de hand van de methodiek 'steunend relatiegericht handelen'. Lees Kies
PVT De Liereman Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Volwassenen Antwerpen je wordt ingeschakeld in de dagelijkse zorg voor onze bewoners in het psychiatrische verzorgingstehuis. Lees Kies
Multiversum - Knoop 1 en 2 Internering Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…) Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen We voorzien graag een aangepast traject per wisselleerder op basis van zijn / haar huidige job, diploma en interesse. Er worden op voorhand individuele afspraken gemaakt.
Het wisselleren kan onder andere bestaan uit volgende zaken: rondleiding en toelichting van onze werking, het meevolgen van intakegesprekken (intern of extern) of opvolggesprekken met patiënten met een interneringsstatuut, het volgen van therapieën, … .
Lees Kies
FPC Antwerpen Sociotherapie Forensische hulpverlening Volwassenen Antwerpen Toelichting over de werking van FPC Antwerpen.
Rondleiding doorheen het centrum.
Korte training fysieke weerbaarheidstechnieken.
Toelichting door een sociotherapeut.
Lees Kies
Zorggroep Sint-Kamillus FPC Forensische hulpverlening Volwassenen Vlaams Brabant Presentatie waarbij we de deelnemer willen laten kennismaken met de forensische doelgroep, en in het bijzonder de werking van de behandel- en resocialisatieafdeling FPC. Het behandeltraject van FPC zal aan de hand van een aantal casussen geïllustreerd worden. Daarnaast zal er ruimte zijn voor discussie en vragen.
Indien mogelijk organiseren we een bezoek aan de afdeling en andere faciliteiten.
Lees Kies
beschut wonen Antwerpen / Min beschut wonen min Forensische hulpverlening Volwassenen Antwerpen je draait een aantal dagen mee met een woonbegeleider en probeert daarbij het proces van de doelgroep te volgen;
je start in het observatie huis , gaat mee naar het activiteitencentra, neemt deel aan de team en casus vergaderingen
doet mee een zorgtafel en volgt de weg naar de hoogst haalbare zelfstandige vorm van wonen .
samen met de woonbegeleider naar de studio - alleen wonen .
Lees Kies
Vrij CLB Voor- en Noorderkempen CLB Kinderen en jongeren Antwerpen Je zal afhankelijk van de dossiers die lopende zijn, een gevarieerde dag(en) krijgen waarbij je inkijk zal hebben hoe de trajecten met leerlingen gelopen worden. Naargelang je interesse kan je kiezen voor basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs.
Wij werken op het kruispunt van onderwijs en welzijn dus je zal met beide domeinen kennismaken.
Concreet zal je mee met een CLB medewerker een dag volgen: een teamoverleg, een schooloverleg, een gesprek met ouders, een gesprek met een leerling, een overleg met contextbegeleiding,.... Alles is mogelijk en hangt af van de agenda van de CLB medewerker die dag dat je komt wisselleren.
Lees Kies
GO! CLB Antwerpen CLB Kinderen en jongeren Antwerpen Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst binnen onderwijs waar leerlingen, ouders en het schoolteam terecht kunnen voor informatie, hulp en begeleiding. Wil je graag eens een overleg tussen school en CLB bijwonen om te horen welke vragen er allemaal aan bod komen? Ben je benieuwd naar hoe we multidisciplinair aan de slag gaan tijdens onze vergadermomenten? Dan kan je op een dinsdag meelopen met iemand van onze collega's. We zorgen ervoor dat je een zorgoverleg op een school en een teamvergadering kan bijwonen. Tussendoor vertellen we je graag meer over onze opdracht en aanpak. Lees Kies
Vrij CLB 1 Antwerpen Middengebied Vestigingsplaatsen Vorselaar - Zoersel CLB Kinderen en jongeren Antwerpen Mogelijke activiteiten:
-meevolgen van multidisciplinair teamoverleg
-gesprekken met leerlingen, ouders
-overleg met zorgcoördinator op school
-overleg ondersteuningsnetwerk
-overleg netwerkpartners
Lees Kies
VCLB De Wissel Antwerpen CLB Kinderen en jongeren Antwerpen Een hele dag meelopen in het boeiende leven van de clb medewerker. Lees Kies
vrij CLB AMi2 CLB Kinderen en jongeren Antwerpen Een hele dag meelopen in het boeiende leven van de clb medewerker! Lees Kies
Vrij CLB Noordwest-Brabant Vestiging Vilvoorde CLB Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Onze werking is heel divers, we willen jullie graag laten proeven van de veelzijdigheid van onze job. Multidisciplinariteit is de basis van onze werking, een teamvergadering is dus noodzakelijk om mee te volgen. Verder vullen we graag aan met overleg op school, intake en begeleidingsgesprekken met ouders en/of leerlingen. Lees Kies
CAR 't Veld CAR Kinderen en jongeren West Vlaanderen Aan de hand van een presentatie kan je zicht krijgen op onze werking: wie zijn we, wat is onze werkwijze en welke therapievormen hanteren we. Aansluitend is er ook de kans om ook zicht te krijgen op diverse materialen en lokalen aan de hand van een rondleiding in het gebouw. Indien iemand aansluitend op dit wisselleermoment iets specifiek wenst te zien van onze werking, kan deze vraag gesteld worden. Lees Kies
CAW Halle-Vilvoorde JAC Asse-Halle Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren Vlaams Brabant - Deelnemen aan de wekelijkse casusbespreking
- OverKop huis Halle/Sint-Pieters-leeuw mee open houden
- Meegeven van een JAC-voorstelling / vorming rond een bepaald thema aan jongeren, monitoren, ...
- Meevolgen van een intake gesprek met een jongere
- ...
Lees Kies
CAW Limburg De Tunnel Algemeen welzijnswerk Volwassenen Limburg Meedraaien in groepswerking. Lees Kies
CAW Halle Vilvoorde Volwassenteam Asse Algemeen welzijnswerk Volwassenen Vlaams Brabant - Uitleg algemeen aanbod CAW.
- Uitleg werking volwassenteam Asse.
- Uitleg werking bezoekruimte.
- Uitleg werking inloopcentrum.
- Volgen van fysieke en telefonische permanentie.
- Bijwonen van casusbespreking.
Lees Kies
BLM Genk Coaching en opleiding Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren, Volwassenen Limburg Meelopen met de coaches van de verschillende projecten. Lees Kies
CAW Halle-Vilvoorde Huis Vilvoorde/Londerzeel Algemeen welzijnswerk Volwassenen Vlaams Brabant Een collega gespecialiseerd binnen echtscheiding neemt je mee in gesprekken met cliënten/koppels en het algemene kader van scheidingsbegeleiding binnen het CAW Halle-Vilvoorde. Lees Kies
CAW Halle-Vilvoorde Huis Vilvoorde/Londerzeel Algemeen welzijnswerk Volwassenen Vlaams Brabant Je loopt een dagje mee met een collega die je onderdompelt in scheidingsbegeleiding en je volgt enkele gesprekken met cliënten/koppels. Lees Kies
CAW Hallevilvoorde vzw volwassenenwerking regio Halle Algemeen welzijnswerk Volwassenen Vlaams Brabant kennismaking gebouw + algemene info rond de werking
meevolgen casusbespreking (ma of dond van 13u tot 15u)
verdiepende info omtrent specifieke thema's (slachtofferhulp, intrafamiliaal geweld , inloopcentrum
Lees Kies
CAW Halle-Vilvoorde JAC Tervuren Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren Vlaams Brabant - je krijgt een uitleg over de volledige werking van JAC Halle-Vilvoorde
- je kan deelnemen aan een casusoverleg of huisbezoeken
- je kan kennismaken het opstartende project Steam Druivenstreek waar we met jongvolwassenen aan de slag gaan om drempels naar werk of een andere zinvolle dagbesteding weg te werken.
- je kan deelnemen aan een preventie-actitviteit zoals een vorming of een outreachend moment
Lees Kies