Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: UPC Duffel
 • Deelwerking: Atlas 2
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…)
 • Provincie: Antwerpen
 • Werking: Atlas 2 betreft een gesloten behandelafdeling voor mensen met een primair psychotische stoornis. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 13 bedden specifiek voor patiënten onder interneringsstatuut. Doelgroep betreft hier personen met een dubbel diagnose problematiek: primair psychotische stoornis - secundair verlsavingsproblematiek. De afdeling stelt een geïntegreerde werking voorop; er verblijven zowel vrije patiënten, als patiënten onder gedwongen statuut, als forensische patiënten. Uitgangspunt is dat alle patïenten, ongeacht statuut, dezelfde behandelmogelijkheden genieten. Naast een intensief behandeltraject, wordt er op de afdeling reeds ingezet op het uitwerken van vervolgtrajecten/ resocialisatietrajecten met het oog op maximale reïntegratie in de maatschappij.
 • Website: https://www.upcduffel.be/
 • Doelgroepen: Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Wij willen als afdeling een ruim en variabel aanbod doen. Er is de mogelijkheid om mee te lopen met de verschillende disicplines binnen ons multidisciplinair team; zowel in de continuïteit als in de niet-continuïteit. (therapeuten, criminoloog, maatschappelijk werk, sociatherapeut etc.) Voor de start van het wisselleren zal met de persoon in kwestie besproken worden wat zijn verwachtingen zijn van het wisselleermoment. Afhankelijk hiervan zal invulling worden gegeven aan het wisselleermoment. Het aanbod op onze afdeling is dan ook zeer variabel in te vullen.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 1 week of meer. Af te spreken met de persoon in kwestie.
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 15: Er kan slechts 1 wisselleerder per periode meelopen op de afdeling.
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Stationsstraat 22c
  Duffel. 2570
 • Extra gegevens: Het wisseleren zal doorgaan op de afdeling Atlas 2. U kan zich aanmelden aan de receptie van het ziekenhuis en zij zullen u doorsturen naar de juiste afdeling.