Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen
 • Deelwerking:
 • Sector: Opgroeien - Jeugdhulp
 • Provincie: Antwerpen
 • Werking: Een Vertrouwenscentrum biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens van) kindermishandeling. Wij helpen gezinnen en hulpverleners om de mishandeling bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te zoeken. Hierbij staat de veiligheid en het welzijn van het kind of de jongere steeds centraal.

  Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is gemandateerd door de Vlaamse Regering als Centrum voor Hulpverlening bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing. In elke provincie en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

  Elk team is multidisciplinair samengesteld (medische, psychologische/pedagogische en sociale functie). Onze hulpverlening is volledig gratis.

  Een Vertrouwenscentrum kan een opdracht Maatschappelijke Noodzaak (MaNo) krijgen, voorzien binnen het Decreet integrale jeugdzorg. Dit kan gevraagd worden door hulpverleners wanneer zij in ernstige situaties van kindermishandeling niet meer verder kunnen, of door het Jeugdparket. Deze procedure geeft een gezin een laatste kans om binnen vrijwilligheid, samen met hulpverleners, iets aan hun situatie te doen. Wanneer dit niet lukt heeft het Vertrouwenscentrum het mandaat om het dossier over te maken aan het Jeugdparket, dat een jeugdrechter kan vorderen.
 • Website: https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: - Toelichting van de werking en deelopdrachten.
  - Toelichting van onze visie op het werken rond (vermoeden van) kindermishandeling.
  - Kennismaking met literatuur, beelden, materialen en methodieken die worden ingezet in de werking
  - Ontmoeting teamleden.
  - Deelname multidisciplinaire dossierbespreking.
  - Volgen van permanentie / consult aan professionals.
  - Volgen van permanentie / consult aan burgers (1712).
  - Cliƫntgesprekken meevolgen.
  - eventueel indien de agenda dit toelaat:
  - volgen van intervisie
  - volgen van intern/ extern vormingsmoment
  - volgen van zorgtafel / netwerkoverleg
  - deelname huisbezoek
  - volgen van coaching
 • Doelpubliek voor deze vacature: We richten ons graag op hulpverleners die zelf werkzaam zijn binnen ons eigen werkingsgebied - arrondissement Mechelen en die nader willen kennismaken met onze werking.

  In het bijzonder professionals die zelf minder drempel willen ervaren om contact te leggen met onze werking.

  We hopen van de kadidaten ook te mogen vragen een kijkje te bieden in de eigen werking door een korte toelichting te geven op onze teamvergadering.
 • Duur van het wisselleermoment: 3 werkdagen van 9-17u
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 3: niet gelijktijdig
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Maurits Sabbestraat 119
  Mechelen. 2800
 • Extra gegevens: Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen bevindt zich in het oud Moederhuis op de tweede verdieping van het gebouw waar ook het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gehuisvest is. Aanmelden voor het VK gebeurt bij de receptiemedewerkers van het CAW.