Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Beschut Wonen Ipso
 • Deelwerking:
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…)
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: Doelgroep
  Vzw Ipso biedt huisvesting en begeleidt volwassenen met een psychische problemen in hun herstelproces via individuele begeleiding en dagactiviteiten.

  Aanbod
  De begeleiding is gericht op behoud en/of verder ontwikkelen van ieders mogelijkheden (bv. sociale vaardigheden, administratieve vaardigheden, leef- en woonvaardigheden, stimuleren van zinvolle dagactiviteiten, enz. ) met als centrale doelstelling reïntegratie in de maatschappij.
  Bewoners kunnen naar een activiteitencentrum gaan, anderen volgen een opleiding, werken of doen vrijwilligerswerk.
  Beschut Wonen betekent voor sommigen een tussenstap naar zelfstandig wonen, voor anderen is beschut wonen een definitieve woonvorm.
 • Website: https://www.pcgs.be
 • Doelgroepen: Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Tijdens het wisselleermoment is er een uitwisseling mogelijk met het volledige team. We willen de wisselleerder uitnodigen om onze werking volledig te leren kennen, over alle disciplines heen. Voor de aanvang van de periode kan er met het afdelingshoofd worden afgesproken welk programma er voorzien wordt.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 3-5 dagen
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat:
 • Extra gegevens: