Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge
 • Deelwerking: Feniks
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…)
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: Doelgroep:
  Volwassenen met psychische en/of psychiatrische problemen, met in het bijzonder een aanbod voor volwassenen met angst-, stemmings- en persoonlijkheidsmoeilijkheden.

  Aanbod:
  Open opname- en behandeleenheid met 20 plaatsen voor residentiële opname. Aansluitend is er een beperkt aanbod voor dag- en nabehandeling.
  Opvang en zorg, diagnostiek en behandeling. Het zoeken naar meer constructieve manieren van omgaan met zichzelf en met de ander staat voorop.
  De opnameduur is niet bepaald en kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden volgens het principe ‘zo lang als nodig, zo kort als mogelijk’.

  Referentiekader:
  Het multidisciplinair team werkt vanuit verschillende referentiekaders (oplossingsgericht, psychodynamisch, systemisch), maar de basishouding is essentieel mentaliserend. Bij mentaliseren vindt het helingsproces plaats in de relatie met anderen. Wat mensen in onderlinge omgang aan de buitenkant tonen (luid roepen, geruisloos de kamer betreden, wenen, lachen, … ), stemt niet altijd overeen met wat aan de binnenkant leeft.
  Een hindernis in het onderhouden van relaties is vaak dat men geen of te weinig zicht heeft op de eigen innerlijke beleving, en op die van anderen. Met een open en niet-oordelende interesse, bij elkaar en bij zichzelf, wordt de innerlijke beleving achter de uiterlijke omgangsvormen in kaart gebracht.

  Werkingsmodel:
  Om te kunnen werken met de onderlinge omgang tussen mensen, gebeuren veel therapieën in groepsverband. Dit heeft enerzijds betrekking op het dagelijks samenleven (milieutherapie), anderzijds betekent het ook het volgen van ateliers en therapieën in groep. Er worden verbale en non-verbale ateliers en therapieën aangeboden, daarnaast is er mogelijkheid tot individuele gesprekken en/of individuele therapie.
  We werken gefaseerd. In een eerste tijd wordt samen met de persoon een globaal beeld geconstrueerd. We gaan na hoe de moeilijkheden kunnen begrepen worden en welk verder traject hierop een antwoord kan bieden. In samenspraak kan gekozen worden voor een verdere behandeling op de afdeling of zoeken we samen naar een ander gepast vervolg.
  Indien nodig en gewenst, kan de ruimere context (belangrijke derden, familie, hulpverleners, …) ingeschakeld worden bij diagnostiek en behandeling.
  Medicamenteuze oppuntstelling en sociale-maatschappelijke ondersteuning maken deel uit van het aanbod.
 • Website: https://www.pcgs.be
 • Doelgroepen: Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Tijdens het wisselleermoment is er een uitwisseling mogelijk met het volledige team. We willen de wisselleerder uitnodigen om onze werking te leren kennen, over alle disciplines heen. Voor de aanvang van de periode kan er met het afdelingshoofd worden afgesproken welk programma er voorzien wordt.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 5 dagen
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Weststraat 135
  Evergem - Sleidinge. 9940
 • Extra gegevens: