Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: CGG Adentro
 • Deelwerking: Team jeugdzorg Mariakerke
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…)
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: Algemene info
  Adentro is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). We bieden binnen de regio Deinze-Eeklo-Gent ambulante, gespecialiseerde, kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp aan cliënten van elke leeftijdsgroep en versterken hun omgeving en organisaties. ‘Ambulant’ betekent dat je na afspraak op consultatie komt, maar niet bij ons wordt opgenomen en verder in je eigen leefsituatie verblijft.

  Wij bieden hulp op de tweede lijn. Dat betekent dat we mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp van de huisarts of de diensten maatschappelijk werk onvoldoende blijken. Je kan pas bij ons terecht als jouw huisarts, een CAW-medewerker… je naar ons heeft doorverwezen voor behandeling.

  CGG Adentro wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Er werken in ons CGG ongeveer 170 medewerkers waaronder psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en administratieve en logistieke medewerkers.

  Jeugdzorg
  Ons aanbod richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun gezin.

  De behandeling kan bestaan uit:

  Individuele en/of groepstherapie voor het kind of de jongere
  Ouderbegeleiding en gezinstherapie
  Psychiatrische behandeling en farmacotherapie (medicatie)
  Overleg met andere betrokken organisaties en scholen
  ...
  Adentro is gevat in een samenwerkingsverband met Overkop Gent, RTJ De Tafels, Samen1Plan Gent-Scheldkracht en het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen (Radar).
 • Website: https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/adentro
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Mogelijkheid om een teamvergadering te volgen op maandagvoormiddag.
  Mogelijkheid om een oriënteringsgesprek mee te volgen (moment af te spreken).

  Een oriënteringsgesprek of een Choice appointment is deel van CAPA (Choice And Partnership Approach) waarmee we werken binnen het team jeugdzorg Mariakerke. Binnen zo'n gesprek ligt de nadruk op:
  - Nieuwsgierig zijn naar de visie van jongere en zijn gezin
  - Zowel zicht krijgen op krachten en problemen
  - Verhogen van motivatie
  - Inschatten van risico
  - Psycho-educatie en wat kan het systeem zelf doen?
  - Tot een gezamenlijke formulering komen en doelstellingen definiëren
  - Alternatieven bekijken (buiten ggz)
  - de cliënt een ‘informed keuze’ laten maken
  - Engagement van en taken voor de gezinsleden
  - Huiswerk ter voorbereiding van het partnership werk
  Bij zo'n gesprek is de cliënt en vaak ook de verwijzer aanwezig. Voordien is er reeds een telefonische screening geweest.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 2x halve dag
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 1:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Spellewerkstraat 21
  Mariakerke (Gent). 9030
 • Extra gegevens: