Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: vzw Huize Sint-Augustinus
 • Deelwerking:
 • Sector: Opgroeien - Jeugdhulp
 • Provincie: Limburg
 • Werking: Huize Sint Augustus vzw verleent groeigerichte hulpverlening op maat aan kinderen, jongeren en hun context die in het samenleven moeilijkheden ervaren op meerdere levensdomeinen. We zien het als onze Bedoeling om jongeren, gezinnen en hun context hun eigen leven in handen te laten nemen in een positieve en veilige leefomgeving, die voor hen waardevol is. Ze voelen zich verbonden met elkaar en met de samenleving en nemen hierin hun verantwoordelijkheid op.

  We bieden een boeiende kennismaking aan binnen een waardengedreven organisatie. HSA blijft in volle ontwikkeling om binnen de jeugdhulp gepaste antwoorden te kunnen en blijven bieden op de actuele en toekomstige noden van onze jongeren en hun context.

  Via wisselleren kan je kennismaken met de werking van een dagcentrum, leefgroep of kamer/studiotraining. Je maakt op die manier even deel uit van een tof en dynamisch team dat het tot zijn kernopdracht ziet om kinderen en jongeren te laten groeien in hun autonomie en zelfstandigheid, rekening houdend met de levenssfeer en context. We zetten hierbij maximaal in op de individuele begeleiding van jongeren en stimuleren hen in hun ontwikkelingstaken op alle mogelijke levensdomeinen. We vertrekken steeds vanuit de hulpvraag, krachten en wensen van de jongere en zijn of haar gezin. Onze begeleiders werken bovendien nauw samen met de contextbegeleider om de jongeren te ondersteunen in de verbinding met hun eigen netwerk.

  Het wisselleren kan doorgaan in een van onze leefgroepen, dagcentra of kamertraining/studiotraining: Lanaken, Maasmechelen, Zutendaal, Bilzen, Tongeren
 • Website:
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Je doet met alles mee, inclusief de teamvergaderingen.
  In het kader van de privacy van onze jongeren, ouders en context wegen we af wat er kan.
  Jongeren, ouders en context dienen akkoord te zijn om deel te nemen aan persoonlijke gesprekken.
  Deze dingen spreken we af op het moment dat ze zich aandienen.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: We vertrekken met wat haalbaar is voor jou, opdat de kernopdracht die je hebt voorrang kan krijgen. De planning is dus op maat van jouw agenda in combinatie van wat er kan in HSA.
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 6: We willen tijd en ruimte hebben om de wisselleerders goed te ontvangen en er zorg voor dragen dat de tijd die ze bij ons doorbrengen vlot en afgestemd verloopt.
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Schansstraat 10
  Zutendaal. 3690
 • Extra gegevens: Er is gelegenheid om in samenspraak kennis te maken met verschillende werkvormen (modules).
  We willen daarbij vertrekken vanuit jou vraag en bekijken wat haalbaar is.