Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: PZ Heilige Familie Kortrijk
 • Deelwerking: De Boeg (psychosenzorg)
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…)
 • Provincie: West Vlaanderen
 • Werking: Op de boeg wordt geopteerd voor een systeemtheoretisch denkkader waarbij ook de herstelgerichte visie zijn plaats krijgt.
  Wij wensen met de patiënt tot een dialoog te komen om zicht te krijgen op zijn/haar persoonlijk verhaal. Hierbij wordt zowel verdiepend als verbredend gewerkt. Naast het beluisteren van ieders unieke levensverhaal wordt er tevens op zoek gegaan naar de betekenisvolle verbindingen die de persoon met zijn context (in de breedste zin van het woord) ervaart. Deze context wordt zo veel als mogelijk in de behandeling betrokken. In het herstelproces proberen wij gebruik te maken van de krachten binnen de persoon zelf. Oog blijven hebben voor de gezonde terreinen en de patiënt niet laten samenvallen met zijn kwetsbaarheid blijft een belangrijk accent in de behandeling.
  Als resocialisatieafdeling willen wij handvatten bieden om terug een betekenisvolle maatschappelijke rol te kunnen opnemen. Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast wordt hierbij zo goed mogelijk geoptimaliseerd.
  In het behandelingsverloop en de aangeboden zorg neemt actieve patiëntenparticipatie een prominente rol in.

  Met behulp van een duidelijke structuur, een directieve aanpak, en medicatie wordt de activering gestimuleerd. De grote variatie en flexibiliteit binnen het therapeutisch aanbod zijn kenmerkend voor het zorgprogramma. Het therapieprogramma wordt individueel en op maat samengesteld.. De communicatie gebeurt op een éénduidige en eenvoudig inzichtelijke manier. Naast het volgen van de groepstherapieën, wordt groot belang gehecht aan de psychotherapeutische gesprekken.
  Met toestemming van de patiënt is het actief uitnodigen van belangrijke derden een vaste waarde in het behandelplan.

 • Website: https://zorghf.be
 • Doelgroepen: Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Verkennen van de dagstructuur adhv een dagdienst.
  Meevolgen van de therapiesessies,
  Het volgen van een teamvergadering zal niet in het wisselleren opgenomen worden.
  De focus zal vooral op het afdelingsgebeuren liggen.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 1 dag
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2: eventueel iemand in het derde kwartaal (september) en iemand in het vierde kwartaal.
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Groeningepoort 4
  Kortrijk. 8500
 • Extra gegevens: