Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Jeugdhulp, Agentschap Opgroeien
 • Deelwerking: Regionale staf, Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten Jeugdrechtbank
 • Sector: Opgroeien - Jeugdhulp
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: Jeugdhulp, Kind & Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vormen samen het agentschap Opgroeien. Het agentschap bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.

  De ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) hebben de maatschappelijke opdracht om tussen te komen in verontrustende situaties. Zij borgen de maatschappelijk noodzakelijke en gerechtelijke jeugdhulp in Vlaanderen. Het OCJ en SDJ helpen zo de ontplooiingskansen en de (toekomstige) veiligheid van een minderjarige te verzekeren. Het onderzoek naar de maatschappelijke noodzaak (MaNo) staat steeds in functie hiervan. Er is sprake van verontrusting wanneer:

  - de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd worden (de provisie-, protectie- of participatierechten van de minderjarige worden geschonden) en/of
  - de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of meer gezinsleden worden aangetast.

  In de diensten OCJ en SDJ wordt sinds 2016 sterk ingezet op de implementatie van Signs of Safety, met als belangrijke uitgangspunten het partnerschap met kinderen, ouders en hun (formeel/informeel) netwerk aan te gaan. Oogpunt is steeds het veilig en omringd opgroeien van minderjarigen. De afdeling OSD richt zich zowel op minderjarigen die zich in verontrustende leefsituaties bevinden als op minderjarigen die een delict hebben gepleegd. In 2023 wordt provinciaal ook verder doorgestart met het leerproces in de ‘zusterbenadering’ Signs of Succes ten voordele van de consulenten die zich specifiek richten op dossiers jeugddelict.
 • Website: https://www.jeugdhulp.be/professionelen/actoren-jeugdhulp/jeugdbescherming
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: We voorzien drie momenten, die er als volgt zullen uitzien:

  1. Introductie door de regionale staf. De regionale staf ondersteunt de consulenten in de processen van de gedeelde besluitvorming. Het regionale staflid zal je schetsen hoe het OCJ en SDJ te werk gaan. Op deze manier krijg je een dieper inzicht in de werkingsprocessen van de beide organisaties. Hierop volgend voorzien we zowel in het OCJ als in de SDJ een leermoment, waarbij je kan aansluiten op de teamvergadering (casebespreking) van de beide teams. Op deze manier kan je het verschil tussen de vrijwillige en niet-vrijwillige hulpverlening proeven.

  2. Er zijn verschillende Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) in Oost-Vlaanderen (Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Gent en Oudenaarde). Je zal aansluiten op de teamvergadering van het OCJ Gent of OCJ Oudenaarde.
  Samen met een regionaal staflid kan je de teamvergadering (casebespreking) van een OCJ team meevolgen en actief deelnemen. De casussen die worden ingebracht kunnen nieuwe dossiers zijn, of lopende dossiers waar de consulent moeilijkheden in ervaart of het jeugdhulptraject wenst te wijzigen.

  3. Er zijn verschillende Sociale diensten Jeugdrechtbank (SDJ) in Oost-Vlaanderen (Gent, Oudenaarde en Dendermonde). Je zal aansluiten op de teamvergadering van SDJ Dendermonde.
  Samen met een regionaal staflid kan je de procesbegeleiding van het team meevolgen en actief deelnemen. De casussen die worden ingebracht kunnen nieuwe dossiers zijn, of lopende dossiers waar de consulent moeilijkheden in ervaart of het jeugdhulptraject wenst te wijzigen.
 • Doelpubliek voor deze vacature: Actoren werkzaam binnen de IJH of GGZ in Oost-Vlaanderen.
 • Duur van het wisselleermoment: 3x 1/2 dag
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 4:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : Het aanbod blijft hetzelfde maar verloopt online, via Microsoft Teams.
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat:
 • Extra gegevens: Er kan aangesloten worden bij het team OCJ Gent, het team OCJ Oudenaarde en/of team SDJ Dendermonde.