Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: OOOC De Luwte
 • Deelwerking: Luwte
 • Sector: Jeugdwerk
 • Provincie: West Vlaanderen
 • Werking: De Luwte is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (OOOC), erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien. Een OOOC biedt 2 modules aan in het kader van de Integrale Jeugdhulp; diagnostiek en verblijf in functie van diagnostiek. De Luwte begeleidt jongens en meisjes vanaf 12 jaar. Er zijn acht residentiële plaatsen. Daarnaast lopen er drie mobiele begeleidingen. Eén van die mobiele begeleidingen is rechtstreeks toegankelijk. Alle andere aanmeldingen verlopen via het Agentschap Continuïteit en Toegang (de intersectorale toegangspoort tot de jeugdhulp).

  Jongeren worden bij ons aangemeld vanuit ‘de brede instroom’ (CLB, CAW, CGGZ), de gemandateerde voorzieningen (OCJ, VK) of de Jeugdrechtbank. Onze kernopdracht is diagnostiek. We werken met jongeren die in de knoop zitten met zichzelf en/of hun omgeving (gezin, school, netwerk, …). De situaties zijn zo complex dat jongeren en hun context er niet op eigen kracht uit geraken. Daarom proberen wij te komen tot een gedeelde hulpvraag. en crisis zien we in de eerste plaats als een kans tot verandering. Van daaruit leggen we een traject af dat moet uitmonden in een handelingsgericht advies (een advies waar de betrokkenen constructief mee verder kunnen).
 • Website: http://www.ooocdeluwte.be
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: We zetten onze deuren open. Afhankelijk van de interesse van degene die komt wisselleren kunnen we een programma samenstellen: bijwonen team, bijwonen besprekingen, huisbezoeken, meelopen leefgroep,...
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: In onderling overleg af te spreken.
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2: Max 2
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Pastrorijstraat 1a
  Moorslede. 8890
 • Extra gegevens: