Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: CGG Largo - Suïcidepreventiewerking
 • Deelwerking:
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…)
 • Provincie: West Vlaanderen
 • Werking: Als je werkt met kwetsbare mensen is de kans groot dat je als hulpverlener wel eens wordt geconfronteerd met het thema zelfdoding. Vanuit de CGG-Suïcidepreventiewerking bieden wij ondersteuning aan omtrent het thema suïcidepreventie aan een ruime doelgroep van 'hulpverleners' (jeugdwerkers, leerkrachten en leerlingbegeleiders, jeugdhulpverleners, CLB-medewerkers, therapeuten, huisartsen...). Die ondersteuning bestaat uit:
  - coaching: ondersteuning bij de opmaak van een suïcidepreventiebeleid op maat van een werking, organisatie
  - vorming en training bv. rond signaalherkenning, bespreekbaar maken, risicoformulering, werken met een safety plan...
  - consult en advies bv. op casusniveau
 • Website: https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/preventie
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren, Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Graag plannen we eerst een kennismakingsmoment waarbij we onze werking in detail toelichten aan de wisselleerder. Samen bekijken we dan welke activiteit (bv. vorming, netwerkoverleg, coaching...) zinvol zou zijn om eens mee te volgen en dit volgens de geplande activiteiten binnen het team.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: In overleg te bepalen
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : Het kennismakingsmoment kan zeker digitaal georganiseerd worden. Het meevolgen van een concrete activiteit is moeilijker gezien deze doorgaans fysiek plaats vinden.
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Jules Lagaelaan 21
  Roeselare. 8800
 • Extra gegevens: Onze standplaats is in Roeselare, maar ons werkingsgebied omvat de ganse provincie West-Vlaanderen.