Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: De Kiekenstraat
 • Deelwerking: Flexona
 • Sector: Opgroeien - Jeugdhulp
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: We zijn een externe dienst verbonden aan het grotere geheel van het begeleidingstehuis De Kiekenstraat.
  Binnen ons team werken we met 3 contextbegeleiders, een psycholoog, een coördinator en een diensthoofd.
  Bijzonder aan onze werking is dat we van bij het begin naast de ouder gaan staan, aan de slag gaan met hun verhaal en de vragen die zij daarbij hebben.
  Samen met hen en betrokken instantie (OCJ, VK, SDJ), stellen we doelstellingen op.
  Onze deelwerking bestaat enerzijds uit Flex begeleiding en anderzijds uit OCO (ondersteuningscentrum voor ouders) begeleiding.
  Binnen onze Flex begeleiding krijgen we dossiers doorverwezen vanuit de consulenten vanuit het OCJ/VK,SDJ. We proberen binnen deze dossiers een uithuisplaatsing te voorkomen aan de hand van huisbezoeken,... We gaan kortdurend en intensief tewerk.
  Binnen onze OCO begeleiding voorzien we contactmomenten, in een huisje, tussen ouder en kind (die in onze voorziening verblijven). Zo willen we voor verbinding zorgen en de relatie ouder-kind versterken vb. samen eten, verzorgingsmomenten, samen spelen,…
 • Website: https://dekiekenstraat.be/
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Flex: Samen met onze contextbegeleider ga je op huisbezoek bij 1 van de lopende begeleidingen. Je kan aan de lijve ondervinden hoe we in verbinding gaan met onze gezinnen en wat het betekent om naast een ouder te staan. Je komt in aanraking met de uitdagingen van het alledaagse leven waar onze gezinnen mee worden geconfronteerd. Bv: Spijbelgedrag, verslavingsproblematieken, financiële problemen, vechtscheiding,… Je gaat aan de slag met de vooropgestelde doelstellingen en anticipeert mee op de gegeven situatie.

  Oco: Samen met de begeleiding kan je een bezoek opstarten. Dit houdt in dat je de ouder beluistert, hoe het met hen gaat en of er eventuele noden zijn. Afhankelijk van de invulling van het bezoek (wandeling, huiswerkbegeleiding, verzorgingsmoment,…) en de nood aan begeleiding krijgt het bezoek verder vorm. Ten allee tijde waken we over de veiligheid voor zowel ouder als kind en werken we mee aan een positief contact. Op het einde is er ruimte voor een nabespreking samen met de ouder.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 1 werkdag
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Kiekenstraat 4
  Gent. 9000
 • Extra gegevens: