Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: vzw Jong
 • Deelwerking: Er is een spelotheek, kinderwerking, tienerwerking en jongerenwerking. Vacature kan voor elke werking.
 • Sector: Jeugdwerk
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: We zijn een Gentse actor in het jeugdwelzijnswerk. In 7 wijken van de Gentse stad hebben we een werking om kinderen en jongeren een vrijetijdsaanbod te bieden en ondersteunen we hen en hun gezin in welzijnsvragen. We nemen ook een brugfunctie op naar andere organisaties en een signaalfunctie naar het beleid. We werken met kwetsbare gezinnen die geconfronteerd worden met (kans)armoede en/of uitsluiting (kruispuntdenken).
 • Website: https://www.vzwjong.be/
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Het zou fijn zijn om de werking van jeugdwelzijnswerk beter kenbaar te maken binnen de de netwerken GGZ. Daarnaast willen de jeugdwelzijnswerkers ook een beter zicht krijgen op wat er vanuit GGZ kan geboden worden. We worden alsmaar meer geconfronteerd met de psychische kwetsbaarheden van onze doelgroep. Een traject van uitwisseling en een insteek vanuit GGZ op bijvoorbeeld een intervisie of ons intern vormingscaf√© kan een meerwaarde zijn. Afstemmen tussen waar de welzijnsfunctie bij de welzijnswerker begint en ook stopt, versus wat er door anderen kan opgenomen worden, lijkt een meerwaarde. Zo kunnen we aan kruisbestuiving doen en elkaars blinde vlekken opsporen en opvullen.
 • Doelpubliek voor deze vacature: Graag met connectie/expertise met kinderen, jongeren of volwassenen vanuit hun ouderrol. Met kennis over geestelijke gezondheid. Ook vanuit eerstelijnspartners zoals huisartsen of CLB's zijn we bereid samen te werken. Zodat ons aanbod breder bekend is.
 • Duur van het wisselleermoment: Traject overheen enkele maanden
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 3: Zo kan er in verschillende wijken een traject gelopen worden.
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Antwerpsesteenweg 195
  Sint-Amandsberg. 9040
 • Extra gegevens: Dit is het adres van onze centrale werking. Maar er zijn dus nog tal van adressen op locatie van de wijkwerkingen.