Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Vrij CLB Kempen
 • Deelwerking: Centrum Leerlingenbegeleiding
 • Sector: CLB
 • Provincie: Antwerpen
 • Werking: Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
  Het CLB neemt vragen op rond allerlei thema's:
  - Psychosociaal functioneren: Welbevinden van leerlingen op school en in de thuiscontext.
  - Leren en studeren: Opvolgen van leerlingen met leermoeilijkheden e/o ontwikkelingsproblemen
  - Preventieve gezondheidszorg: medische onderzoeken, vaccinaties
  - Begeleiding van onderwijsloopbaan: studiekeuzebegeleiding, afwezigheden op school, versnelde of vertraagde overstap naar een ander jaar


  De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft. De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken. Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als een leerling jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

  Vragen komen terecht bij het CLB via de school of via de leerling/ouders zelf.
  Vanuit IJH neemt het CLB de rol van Brede Instap op.

  https://files.clb-kempen.be/Wat%20is%20het%20CLB.mp4
 • Website: https://www.clb-kempen.be/
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Kennismaking met de werking van het onthaalteam en trajectteam in het CLB. Op eigen vraag kan ook het Medisch Team gevolgd worden.
  - Onthaalteam: onthaalmoment op scholen van het basisonderwijs (MDO) waarbij scholen eerste vragen bespreken met de CLB onthaler, afstemming CLB - school. Volgen van oudergesprekken ikv vraagverheldering of handelingsgericht advies.
  - Trajectteam: diagnostiek van leerlingen met leermoeilijkheden, begeleidingsgesprek leerling, oudergesprek, afstemmingsgesprek met de school. Zowel in het basis- als het secundair onderwijs.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 2 of 3 halve dagen, in onderling overleg af te spreken
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 1:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : Online, via Teams.
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Edmond van Hoofstraat 8
  Mol. 2400
 • Extra gegevens: