Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: UZ Gent
 • Deelwerking: Spoedpsychiatrie
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…)
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: De verpleegafdeling Spoedpsychiatrie is een open afdeling binnen de dienst Psychiatrie van het UZ Gent en kent een nauwe samenwerking met de Spoedgevallendienst van het UZ Gent. De afdeling richt zich op de opvang en begeleiding van zowel patiënten in een psychiatrische en/of psychische crisistoestand als patiënten met een middelengebonden problematiek (zowel legale als illegale middelen). De opnameduur is beperkt tot maximum 72 uur, voor patiënten met middelgerelateerde problemen bedraagt dit maximum 5 dagen.
  De crisisopvang gebeurt vanuit verschillende denkkaders (cognitief gedragstherapeutisch en oplossingsgericht) binnen een multidisciplinaire omgeving. In overleg en nauwe samenwerking met de patiënt, belangrijke betrokkenen en andere (externe) hulpverleners gaan we op zoek naar oplossingen. Tijdens de opname vindt nauwgezet onderzoek, psychosociale crisisopvang en kortdurende begeleiding en behandeling plaats. Bij patiënten met een middelengebonden problematiek probeert het team de zorgcontinuïteit te verzekeren door een doorverwijzing voor te bereiden, een zorgtraject uit te stippelen en een follow-up afspraak te regelen. De afdeling streeft ernaar dat de patiënten zelf hun verantwoordelijkheid nemen.
 • Website: https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/psychiatrie/psychiatrisch-zorgaanbod/spoedpsychiatrie
 • Doelgroepen: Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. Dit zal ongeveer 2 tot 3 uur in beslag nemen. In overleg met de geïnteresseerden zal er een geschikte datum gekozen worden.
  Ingang 27, route 2700 (best aanmelden via Ingang 17 Route 1700 (Centrum voor Eetstoornissen))
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 2u
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 10:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Corneel Heymanslaan 10
  Gent. 9000
 • Extra gegevens: