Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: vzw De Loods
 • Deelwerking:
 • Sector: Opgroeien - Jeugdhulp
 • Provincie: West Vlaanderen
 • Werking: Als organisatie trachten we altijd tegemoet te komen aan de hulpvragen en de verlangens van iedere cliënt, zijn of haar context en de aanmelder. Het is onze ambitie om voor iedere cliënt en zijn of haar context ertoe te komen dat onze hulp niet langer nodig wordt geacht, noch door henzelf, noch door de samenleving.
  We bieden volgende modules aan: Verblijf in groep, TCK, CBAW, Dagbegeleiding, Mobiele Contextbegeleiding.
 • Website: https://www.vzwdeloods.be/
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren, Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: 1. Overlegmomenten
  Als wisselleerder kan je één of meerdere teamvergaderingen en/of directieoverleggen bijwonen en staan we ook expliciet open voor uw feedback en inbreng vanuit eigen kennis en ervaring! Voor wat betreft de teamvergaderingen bestaat de keuze uit:
  - een teamvergadering van een verticale leefgroep (0 - 18 jaar)
  - een teamvergadering van kamertraining en autonoom wonen (16 - 21 jaar)
  - een teamvergadering van dagbegeleiding (3 - 18 jaar)
  - overleg directie - zorgcoördinatoren vindt wekelijks plaats op woensdagvoormiddag tussen 9u en 12u.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met het verloop en de inhoud van een directieoverleg en/of teamvergadering binnen vzw De Loods.

  Ieder overlegt duurt tussen de 3 à 4 uur.

  2. Dagcentrum
  Dagcentrum De Keper begeleidt 8 kinderen en jongeren uit verontrustende leefsituaties na school en tijdens de vakanties. Concreet doen ze dit door middel van individuele begeleiding, contextbegeleiding en groepsbegeleiding. Als wisselleerder kan je een teamvergadering bijwonen van het dagcentrum alsook min. één avond en/of namiddagdienst (optioneel meerdere naargelang de eigen keuze) waarbij het werken met de kinderen en de ouders centraal zal staan.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met de werking van een dagcentrum binnen de jeugdzorg.

  Min. 1 teamvergadering en/of min. 1 avond/namiddagdienst.

  3. Kamertraining
  Jongeren tussen 16 en 21 jaar begeleiden en ondersteunen richting autonomie en zelfstandigheid. Binnen kamertraining wonen 11 jongeren in hun eigen studio waarbij ze een ruimere verantwoordelijkheid en vrijheid toevertrouwd krijgen maar nog van zeer nabij opgevolgd worden als voorbereiding op (begeleid) zelfstandig wonen. Er wordt hierbij sterk individueel en op maat gewerkt met respect voor ieders vermogen en tempo.
  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met het werken met kwetsbare jongvolwassenen die vaak op zeer jonge leeftijd op eigen benen (moeten) trachten te staan.
  Min. 1 teamvergadering (13u - 16u30) gevolgd door een avonddienst tot maximaal 23u. Het meedraaien tijdens meerdere diensten is optioneel.

  4. Leefgroep
  Gedurende 1 dag(deel) meehelpen en functioneren als collega begeleider in de leefgroep (was - en eetmoment begeleiden, huiswerkbegeleiding, groepsactiviteiten, individuele ondersteuning, enz.). Optioneel kan er tevens een teamvergadering bijgewoond worden van hetzelfde team als datgene waar je gedurende een dag(deel) zult mee functioneren als collega begeleider.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken het werk van een leefgroepsbegeleider in praktijk.

  1 of meerdere dagen, namiddagen of avonden naargelang de eigen voorkeur.


 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 1dag of een halve dag
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 1: Voor iedere vacature kunnen er verschillende wisselleerders intekenen, rekening houdend dat er altijd maar één wisselleerder per vacature aanwezig kan zijn.
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : Het meevolgen van de overlegmomenten kan zeker digitaal en via teams.
  De werking van de verschillende modules en/of ganse organisatie kan ook via teams gebeuren.

 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Godtschalckstraat 3
  Loker. 8970
 • Extra gegevens: De dagbegeleiding bevindt zich in Poperinge, Valkenberg 11a