Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Pleegzorg Provincie Antwerpen
 • Deelwerking: Afdeling Turnhout
 • Sector: Opgroeien - Jeugdhulp
 • Provincie: Antwerpen
 • Werking: Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of-gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.
 • Website: https://www.pleegzorg.be/
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren, Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment:
  Optie 1: deelname aan een teamvergadering: begeleiders brengen vragen in over hun begeleidingen, opstart en verlenging worden besproken,...

  Optie 2: deelname aan een instroomvergadering: bespreking van de intakes van kinderen met vraag voor pleegzorg, screening van de bestandspleeggezinnen en attestering van de netwerkpleeggezinnen

  We vragen van de wisselleerder om nadien feedback te geven over hoe de vergadering werd ervaren (visie, thema's die aan bod komen, manier van vergaderen, al dan niet gebruik van methodieken, sfeer en teamsamenhang,...). Hoe deelnemen aan de vergadering zelf wordt nog afgestemd met de teamverantwoordelijke en instroomcoördinator voor aanvang.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: halve dag (voormiddag)
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 4: 2 voor de teamvergadering en 2 voor de instroomvergadering
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Patersstraat 62
  Turnhout. 2300
 • Extra gegevens: