Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: FPC Gent
 • Deelwerking:
 • Sector: Forensische hulpverlening
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: FPC Gent is een forensisch psychiatrisch centrum. Binnen FPCG worden patiënten opgenomen, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd. Ze hebben hoge nood aan beveiliging. De behandeling van de patiënten is erop gericht de risicofactoren te verminderen en de kans op recidive te verkleinen. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënten op een veilige en verantwoorde manier terugkeren naar de maatschappij, hetzij naar een minder beveiligde omgeving.
 • Website: https://www.fpcnv.be/
 • Doelgroepen: Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Tijdens het wisselleermoment krijg je de kans een dag mee te lopen met twee afdelingspsychologen. Vooreerst zal een rondleiding binnen het FPCG niet ontbreken waarbij je een goed beeld zal krijgen van de brede werking van het FPCG en kennis kan maken met verschillende departementen. Verder zal je de kans krijgen aanwezig te zijn op het ochtendoverleg en een voortgangsbespreking, risicomanagementgesprek of patiënten-staf overleg bij te wonen. De afdelingspsychologen laten je graag kennis maken met de specifieke werking als afdelingspsycholoog binnen FPCG waarbij thema's zoals risicotaxatie, behandelplannen, KBM rapportage, patiënten opvolging, ... aan bod kunnen komen.
 • Doelpubliek voor deze vacature: psychologen
 • Duur van het wisselleermoment: 1 dag tijdens kantooruren
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2: 2 wisselleerders gespreid over 2 verschillende dagen
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Hurstweg 9
  Gent. 9000
 • Extra gegevens: