Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Ambulant Centrum De Sleutel Gent
 • Deelwerking:
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie, verslaving, CGG, netwerken GG…)
 • Provincie: Oost Vlaanderen
 • Werking: Het Ambulant Centrum De Sleutel te Gent zet zich op de kaart als laagdrempelige ingangspoort voor cliënten uit Oost-Vlaanderen met een middelgerelateerde stoornis die niet primairalcohol, tabak, slaap- of kalmeermiddelen betreft. We delen onze visie op kwalitatieve en herstelgerichte verslavingszorg met de Vlaamse beleidsnota waarin maatwerk, veiligheid,multidisciplinariteit, continuïteit en netwerking centraal staan. Na een oriënterende zorgnoodbepaling stellen we samen met de cliënt een behandelplan op dat samengesteld word top basis van ons eigen aanbod van zorgmodules alsook het aanbod van zorgpartners uit de regio. Als onderdeel van het netwerk De Sleutel kunnen we daarbij naadloze trajecten opzetten naar een gespecialiseerd aanbod van kortdurende en langdurige residentiële zorg. Specifieke aandacht gaat ook uit naar de context van de cliënt die we enerzijds actief betrekken om het traject van de cliënt te ondersteunen en voor wie we anderzijds een specifiek zorgaanbod hebben. Daarenboven doen we als regionaal expert aan deskundigheidsbevordering van onze zorgpartners uit de eerste en nulde lijn en zijn we een actieve speler in het regionaal zorgbeleid.
 • Website: https://desleutel.be/aanbod-volwassenen/ambulant-op-gesprek/ambulant-centrum-gent/
 • Doelgroepen: Volwassenen

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Voormiddag: Meevolgen Instapgroep
  Is een groepsprogramma’s waar in motivationeel en probleemhanterend wordt gewerkt afgewisseld met activiteiten(sport, koken, …) en ADL-training.
  We werken rond druggebruik (afbouwen, stoppen of clean blijven),hierbij is het belangrijk om alarmsignalen, triggers en risicosituaties te leren herkennen en correct in te schatten. We focussen op veranderingen helpen de cliënt tot het formuleren van realistische doelstellingen.
  Doorheen het behandelprogramma wordt stil gestaan bij zinvolle dagbesteding, het (her)ontdekken van interesses en het installeren vaneen netwerk.
  We ondersteunen en coachen op verschillende vlakken: sociale vaardigheden, sociaal administratief, huishoudelijk, sociaal emotioneel leven, het aanspreken van verantwoordelijkheidsgevoel, opleiding, werk,… .

  Namiddag: Intakevergadering + moment om vragen te stellen over de werking (incl rondleiding)

 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 1 dag (maandag of dinsdag)
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Jozef Guislainstraat 43c
  Gent. 9000
 • Extra gegevens: