Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Vrij CLB 1 Antwerpen Middengebied
 • Deelwerking: Vestigingsplaatsen Vorselaar - Zoersel
 • Sector: CLB
 • Provincie: Antwerpen
 • Werking: Leerlingbegeleiding voor kinderen en jongeren op schoolgaande leeftijd, dus vanaf 2,5 tot +/- 18 jaar.
  Zowel gewoon (basis en secundair, met ASO, TSO en BSO-scholen) als buitengewoon onderwijs.

  Leerlingenbegeleiding op de 4 domeinen:
  -leren en studeren: vragen rond en problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren,...
  -onderwijsloopbaanbegeleiding: vragen rond studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's, arbeidstrajecten, leerplichtbegeleiding....
  -preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht....
  -psychosociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, moeilijke thuissituatie...

  Elke vraag wordt onthaald en verhelderd door het schoolnabije onthaalteam (brede instap). Indien de vraag de CLB-deskundigheid of -opdracht overstijgt, wordt de draaischijffunctie ingezet. Dit onthaalteam staat ook in voor de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding in de 'brede basiszorg' en de 'verhoogde zorg', waar de school de regie voert.

  Vanaf de 'uitbreiding van zorg' voert het CLB de regie en wordt de vraag verder opgenomen door de leerlingnabije multidiscipliniaire trajectteams. Via handelingsgerichte diagnostische trajecten trachten we een antwoord te geven op de gestelde vraag. Dit antwoord kan verschillende vormen aannemen:
  -extra maatregelen door de school te nemen
  -begeleiding door CLB in het kader van loopbaanperspectief
  -doorverwijzing
  -gemotiveerd verslag ( toegang ondersteuningsnetwerk) of Verslag (toegang tot Buitengewoon Onderwijs)
  -één van de door CLB verplicht af te leveren adviezen in het kader van onderwijsloopbaan
  -een A-doc
  -en M-doc
  -...
 • Website: https://www.clb-ami1.be
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Mogelijke activiteiten:
  -meevolgen van multidisciplinair teamoverleg
  -gesprekken met leerlingen, ouders
  -overleg met zorgcoördinator op school
  -overleg ondersteuningsnetwerk
  -overleg netwerkpartners
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 1 dag; teamnamiddag meemaken. Volgens afspraak ook meerdere dagen
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2: 1 per vestiging
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Bethaniënlei 6B
  Zoersel (Sint Antonius). 2980
 • Extra gegevens: Kan ook op de vestigingsplaats Vorselaar:
  Mgr. Donchelei 9, 2290 Vorselaar