Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: vzw Werk van Don Bosco Antwerpen - Vreugdeborg
 • Deelwerking: Vreugdeborg
 • Sector: Opgroeien - Jeugdhulp
 • Provincie: Antwerpen
 • Werking: Vreugdeborg is een begeleidingstehuis binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Jongeren en hun context kunnen bij ons terecht, na een verwijzing door de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Dit kan zodra een hulpverlener, consulent of jeugdrechter het gezin heeft aangemeld bij de toegangspoort. Deze voorziening heeft dezelfde werking als begeleidingstehuis Beukenhof te Lier. Onder beide voorzieningen worden 18 verblijfsmodules, 19 contextmodules en 4 modules contextbegeleiding autonoom wonen, verdeeld. Een aanbod voor maximum 23 kinderen, jongeren en hun context.
  Kinderen en jongeren verblijven hier in een verticale leefgroep. In overleg met alle betrokkenen, kan de jongere op zestienjarige leeftijd starten met kamertraining, als voorbereiding op het alleen wonen. Deze kamertraining vindt plaats op dezelfde locatie.

  Vreugdeborg begeleidt kinderen, jongeren en hun context die zich in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) bevinden. In ons huis kunnen maximum 10 kinderen tussen 3 en 18 jaar (huidige leefgroepssamenstelling tussen 7 en 17 jaar) verblijven. Deze kinderen en jongeren worden residentieel opgevangen, telkens gekoppeld aan een contextbegeleiding. De intensiteit van deze contextbegeleiding wordt afgestemd op maat van de noden van de context.
  Naast het verblijf in Vreugdeborg bieden wij ook zuiver contextbegeleiding aan, dewelke kan ingezet worden ter voorbereiding van voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen.

  Het begeleidersteam van Vreugdeborg bestaat uit zes begeleiders en een hoofdbegeleider. Elke jongere krijgt een individuele begeleider toegewezen, die het dossier van dichtbij zal opvolgen en de contacten met de context zal onderhouden. Het team bestaat naast de begeleiding ook nog uit 1 logistiek medewerkers die instaat voor de alledaagse huishoudelijke taken.
  Overkoepelend met begeleidingstehuis Vreugdeborg hebben we een administratief medewerker, die de lonen en de boekhouding opvolgt en een coördinator, die vanop afstand de krijtlijnen van de hulpverlening op maat mee uittekent.
 • Website: https://www.jeugdhulpdonbosco.be/antwerpen/vreugdeborg
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: De Wisselleerder zal 1 avonddienst meedraaien in een volcontinu systeem.
  Daarnaast volgt deze 1 teamvergadering, aangevuld met een contextcontact.
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: onderling te bekijken Omschrijving van het wisselleermoment: volwaardig meedraaien in volcontinu systeem
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 3:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Beukenlaan 16
  Kessel. 2560
 • Extra gegevens: