Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

Vacature detail

Over deze organisatie

 • Naam organisatie: Provinciaal CLB Antwerpen
 • Deelwerking:
 • Sector: CLB
 • Provincie: Antwerpen
 • Werking: Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
  Een CLB werkt samen met de school, maar maakt geen deel uit van de school. Elk CLB-team is multidisciplinair samengesteld. CLB'ers hebben beroepsgeheim en werken gratis.

  Het Provinciaal CLB Antwerpen heeft samenwerkingsafspraken met een 30-tal scholen. Ons CLB zet in op een laagdrempelige toegang voor leerlingen en hun context en draagt schoolnabij werken hoog in het vaandel.
  Een CLB kan helpen bij vragen over:
  Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...
  Voor meer informatie verwijs ik naar onze website.
 • Website: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/leerlingenbegeleiding.html
 • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

Over het wisselleermoment

 • Omschrijving van het wisselleermoment: Het volgen van een teamvergadering en het mee beleven van een CLB-werkdag op school
 • Doelpubliek voor deze vacature:
 • Duur van het wisselleermoment: 2 dagen
 • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen: 2:
 • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
 • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Markgravelei 86
  Antwerpen. 2018
 • Extra gegevens: Betreft adres vestiging - de opdracht vereist verplaatsingen binnen de provincie Antwerpen