It’s a match! 

525 wisselleerders in Vlaanderen gaan over het muurtje kijken. 

Aan alle wisselleerders en gastorganisaties: een fijne en boeiende uitwisseling gewenst! 

De effectieve uitwisselingen mogen nu gepland worden. Laat je ook even aan jouw provinciale beheerder wanneer je gaat wisselleren? 

Vragen? Neem contact op met je provinciale beheerder. 

WAT?

Vreemdgaan is een vorm van wisselleren. Het betekent dat jij jouw job voor eventjes kan inwisselen om ergens anders mee te draaien en bij te leren.  Vreemdgaan-wisselleren maakt dit intersectoraal mogelijk. Zo kan je uit een waaier van mogelijkheden, vacatures genaamd, kiezen waar je graag wil wisselleren.

DOEL?

Vreemdgaan-Wisselleren laat medewerkers kennismaken met denkkaders, methodieken, procedures en de cultuur van een andere organisatie of sector. Met als doel de samenwerking tussen medewerkers, organisaties en sectoren te bevorderen en expertise te vergroten. Dit met uiteindelijke doel te komen tot een betere zorg voor de cliënt zelf.

Vreemdgaan-Wisselleren beoogt:

  • elkaar en elkaars werking diepgaander leren kennen
  • kennis en expertise uitwisselen
  • bekomen van een betere (intersectorale) samenwerking en een betere ondersteuning voor mensen in kwetsbare posities

VOOR WIE?

Medewerkers uit het geestelijke gezondheids- en welzijnslandschap die werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een (psychische) kwetsbaarheid en hun context. Met name medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, het Vlaams agentschap voor personen met een handicap, Jeugdhulp, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, Time-Out projecten, Pleegzorg,  krachtgerichte initiatieven, Huizen van het kind, gemeenschapsinstellingen, mutualiteiten en andere eerstelijnsdiensten, … !

HOE?

Je kan je als gastorganisatie en wisselleerder voorbereiden adhv deze voorbeeldformulieren.

Vreemdgaan-Wisselleren bestaat uit 5 fases:

Fase 1: Opmaken van vacatures (gastorganisatie)
x

In een vacature omschrijf je als gastorganisatie hoe een uitwisseling in jouw organisatie er uit ziet.

tot en met 29 januari 2023
Fase 2: Inschrijven op vacatures (wisselleerder)

Als wisselleerder kies jij – in overleg met je eigen werkgever - 3 interessante vacatures. Maak hier je keuze.

30 januari - 12 maart 2023
Fase 3: Matching

De provinciale beheerders matchen de inschrijvingen met een vacature van een gastorganisatie. Ben je te laat? Neem contact op met de provinciale beheerders.

13 - 19 maart 2023
Fase 4: Het “Vreemdgaan-Wisselleren” zelf

De wisselleerder, diens werkgever (de uitzendende organisatie) en de gastorganisatie worden op de hoogte gebracht van de match. Het komt er nu op aan data te prikken en er op uit te trekken!

20 maart - 31 augustus 2023
Evaluatie

De wisselleerder en gastorganisatie krijgen via mail de vraag om een evaluatie in te vullen, om zo de werking van Vreemdgaan-Wisselleren te verbeteren.

juli - augustus 2023